Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Wiedzy