Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich - Robert Rzepnicki

Robert Rzepnicki

pl. Piłsudskiego 1, p. 501

tel. +48 75 645 65 70, fax +48 75 645 65 74

e-mail:r.rzepnicki@um.boleslawiec.pl


Kompetencje:

Realizowanie zadań związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych krajowych i Unii Europejskiej na inwestycje realizowane przez wydział, załatwianie spraw związanych z projektowaniem, realizacją, odbiorem i przekazaniem do użytkowania inwestycji realizowanych przez wydział, nadzorowanie przekazania wytworzonego w ramach prowadzonych inwestycji majątku trwałego dla innych jednostek oraz na majątek Gminy Miejskiej, realizowanie zadań inwestycyjnych, wyznaczonych dla wydziału, ujętych w budżecie miasta, realizowanie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Oświadczenia majątkowe

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2007-03-14)
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2007-03-14 15:39:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Chojnacka
(2020-08-10 09:58:08)