Naczelnik Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej - Marta Zborowska

Marta Zborowska

pl. Piłsudskiego 1, p. 111

tel. +48 75 645 65 24, fax +48 75 645 65 09

e-mail: m.zborowska@um.boleslawiec.pl


Kompetencje:

Realizowanie zadań związanych z polityką przestrzenną miasta, jego rozwojem i stanem mienia komunalnego, pelnienie funkcji Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. nabywania i zbywania nieruchomości.


Oświadczenia majątkowe

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2007-03-15)
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2007-03-15 08:10:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Chojnacka
(2021-10-01 09:03:21)