Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta - Krzysztof Hewak

Krzysztof Hewak

Rynek 41, p. 306

tel. +48 75 645 64 42, fax +48 75 645 64 43

e-mail: k.hewak@um.boleslawiec.pl


Kompetencje:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania wydziału szczególnie w zakresie sprawozdawczości i rozliczeń finansowych związanych z realizacją budżetu miasta,  prowadzenie i nadzorowanie przygotowywania dokumentacji dotyczącej udzielania zamówień publicznych w zakresie kompetencji wydziału oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowością udzielania zamówień publicznych przez pracowników wydziału, aktualizowanie i agregowanie danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej w porozumieniu z Wydziałem Finansowo-Budżetowym, nadzorowanie i kierowanie pracą wydziału.

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2007-03-15)
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2007-03-15 09:13:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Chojnacka
(2020-08-07 13:01:22)