Regulamin stypendialny za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych