Dług publiczny

Uchwała nr II/27/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2015-2024 PDF

Uchwała nr II/29/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok PDF

Uchwała nr I/5/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miasta Bolesławiec nr II/27/2014 oraz II/29/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. PDF


Uchwała nr I/176/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Bolesławiec kredytu krótkoterminowego w kwocie 2 500 000 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. "Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu" oraz "Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej" PDF


Uchwała nr XVI/198/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2016-2024 PDF

Uchwała nr XVI/199/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok PDF

Uchwała nr I/29/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015 r. nr XVI/198/2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2016-2024 oraz nr XVI/199/2015 w sprawie budżetu miasta na rok 2016 PDF


Uchwała nr XXXI/314/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2017-2024 PDF

Uchwała nr XXXI/315/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok PDF

Uchwała nr I/1/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. nr XXXI/314/2016 oraz XXXI/315/2016 PDF


Uchwała nr XLII/442/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec PDF

UCHWAŁA nr XLII/443/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 r. PDF

Uchwała nr I/6/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Bolesławiec przedstawionego w uchwale Rady Miasta Bolesławiec nr XLII/443/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. PDF

Uchwała nr I/7/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. nr XLII/442/2017 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz nr XLII/443/2017 w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. PDF


Uchwała nr I/91/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Bolesławiec pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 3.042.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego". PDF

Uchwała nr I/136/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu przez miasto Bolesławiec obligacji komunalnych w kwocie 13.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. PDF

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2010-02-11)
Udostępnił:
Katarzyna Cieśla
(2010-02-11 07:46:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Chojnacka
(2018-05-17 10:34:12)