Ranking - Najwięksi inwestorzy samorządowi 2007

Gmina Miejska Bolesławiec uplasowała się na 6. miejscu w Rankingu, który organizowany jest przez tygodnik "Wspólnota". Autorzy rankingu oceniali rozwój infrastruktury technicznej, gdyż jest on najbardziej powiązany z warunkami stwarzanymi dla rozwoju gospodarczego. Inwestycje samorządowe w infrastrukturę techniczną skupiały się w trzech działach: transport, gospodarka komunalna i mieszkaniowa.

W rankingu oceniano wydatki wyrażone w cenach stałych z 2007 roku, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczone jako średnia z ostatnich trzech lat. W Bolesławcu średnia z lat 2005-2007 w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 669,22 zł.

Data uzyskania: październik 2008 r.

Wytworzył:
Sylwia Szalewska
(2010-05-07)
Udostępnił:
Katarzyna Cieśla
(2010-05-07 13:01:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Cieśla
(2012-03-08 13:19:05)