Kierownictwo Urzędu - Skarbnik Miasta

 
Skarbnik Miasta

Mirosława Mitek

Rynek 41, p. 111

tel. + 48 75 64 56 407, fax + 48 75 64 56 402

m.mitek@um.boleslawiec.pl

 


Kompetencje:

Do zadań Skarbnika Miasta należy: wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, kierowanie pracą Wydziału Finansowo-Budżetowego przy pomocy naczelnika, nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Miasta, kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty, współdziałanie w opracowywaniu budżetu, współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej, wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Prezydenta.


Oświadczenia majątkowe

Wytworzył:
Maciej Małkowski
(2006-12-21)
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2006-12-21 14:41:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Cieśla
(2017-02-13 13:09:49)