Rejestr Zarządzeń Kierownika Urzędu Miasta 2014 rok

 

Rejestr Zarządzeń Kierownika Urzędu Miasta 2014 rok
Nr Data W sprawie
1/2014 03.01.2014 ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2/2014 15.01.2014 powołania Komisji rekrutacyjnej dla wyłonienia kandydata do obsadzenia stanowiska podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miasta Bolesławiec
3/2014 26.02.2014 powołania Komisji Oceny Projektu Inwestycyjnego, celem weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: "Budowa drogi - boczna, ul. Kościuszki, wraz z odwodnieniem i oświetleniem, na działce nr 93 w Bolesławcu"
4/2014 14.04.2014 powołania Komisji rekrutacyjnej dla wyłonienia kandydata do obsadzenia stanowiska inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miasta Bolesławiec
5/2014 28.04.2014
6/2014 29.05.2014 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z zakończenia służby przygotowawczej p. Krzysztofa Jakubczyca
7/2014 29.08.2014
8/2014 08.09.2014 powołania Komisji Oceny Projektu Inwestycyjnego, celem weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki wzdłuż obwodnicy miejskiej i ul. Bobrowej"
9/2014 24.11.2014
10/2014 10.12.2014
zmienione zarządzeniem nr 11/2014 Kierownika Urzędu Miasta z dnia 17 grudnia 2014 r.
11/2014 17.12.2014

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2014-01-09)
Udostępnił:
Katarzyna Cieśla
(2014-01-09 11:45:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Chojnacka
(2020-08-10 14:17:53)