ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA 2015 ROK

NUMERY 201-250

Nr Data W sprawie Typ pliku
201/2015 08.06.2015 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy -lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
202/2015 08.06.2015 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy Placu Wolności do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
203/2015 08.06.2015 przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Jagiellonów - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
204/2015 08.06.2015 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 129/71, położonej w Bolesławcu przy ul. Cieszkowskiego – w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
205/2015 08.06.2015 powołania komisji odbiorowej zadania pn.: „Budowa drogi stanowiącej dojazd do terenów przemysłowych wraz z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 297 (działka nr 353/2 dr) na działkę nr 88 – boczna ul. Kościuszki” pdf
206/2015 08.06.2015 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy al. Tysiąclecia do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
207/2015 08.06.2015

zmiany zarządzenia Nr 2/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 stycznia 2003 r. o powołaniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu

zmienione zarządzeniem nr 35/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 12 lutego 2018 r.

pdf
208/2015 11.06.2015 przeznaczenia zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Bolesławcu przy ul. Gdańskiej - do sprzedaży wraz z innym budynkiem niemieszkalnym – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
209/2015 11.06.2015 umorzenia należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 2 przy ulicy Ogrodowa 5 w Bolesławcu pdf
210/2015 11.06.2015 powołania Komisji Oceny Projektu Inwestycyjnego, celem weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę ogrodzenia zewnętrznego przy Gimnazjum Nr 3 w Bolesławcu” pdf
211/2015 11.06.2015 przeznaczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Narutowicza - do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z innym budynkiem niemieszkalnym na rzecz właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych w budynku nr 25 przy ul. Narutowicza pdf
212/2015 12.06.2015 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont z przebudową pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 1 w Bolesławcu – ETAP II pdf
213/2015 17.06.2015 umorzenia należności pieniężnych za pobyt dziecka w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu pdf
214/2015 17.06.2015 pdf
215/2015 17.06.2015 przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym - nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej w Bolesławcu przy ul. Opitza pdf
216/2015 17.06.2015 pdf
217/2015 17.06.2015 pdf
218/2015 17.06.2015 pdf
219/2015 17.06.2015 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Świerkowej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
220/2015 17.06.2015 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Modrzewiowej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
221/2015 17.06.2015 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. 1-go Maja do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
222/2015 17.06.2015 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Grunwaldzkiej Nr 7 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionego na tej nieruchomości budynku mieszkalno-usługowego - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
223/2015 17.06.2015 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Komuny Paryskiej nr 38a w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionego na tej nieruchomości budynku mieszkalnego wraz z dwoma budynkami transportu i łączności - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
224/2015 17.06.2015
uchylone zarządzeniem nr 318/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 października 2016 r.
pdf
225/2015 17.06.2015 pdf
226/2015 17.06.2015 pdf
227/2015 25.06.2015 pdf
228/2015 19.06.2015 pdf
229/2015 19.06.2015 pdf
230/2015 25.06.2015 pdf
231/2015 25.06.2015 pdf
232/2015 25.06.2015 pdf
233/2015 25.06.2015 pdf
234/2015 25.06.2015 przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Daszyńskiego Nr 9 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
235/2015 25.06.2015 pdf
236/2015 25.06.2015 zmian w budżecie miasta na 2015 r. pdf
237/2015 25.06.2015 pdf
238/2015 25.06.2015 pdf
239/2015 30.06.2015 zmian w budżecie miasta na 2015 r. pdf
240/2015 01.07.2015 zmian w budżecie miasta na 2015 r. pdf
241/2015 01.07.2015

powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławcu, os. Przylesie"

pdf
242/2015 01.07.2015 pdf
243/2015 01.07.2015 pdf
244/2015 09.07.2015
zmienione zarządzeniem nr 301/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 września 2015 r.
pdf
245/2015 09.07.2015 pdf
246/2015 10.07.2015 pdf
247/2015 10.07.2015 pdf
248/2015 15.07.2015 pdf
249/2015 16.07.2015 pdf
250/2015 16.07.2015 pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2015-05-29)
Udostępnił:
Katarzyna Cieśla
(2015-05-29 13:49:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Chojnacka
(2018-02-13 08:58:06)