Protokoły z posiedzeń Bolesławieckiej Rady Seniorów