Rejestr zmian dla serwisu www.um.boleslawiec.bip-gov.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
Zarządzenie Nr 7/09 Kierownika Urzędu Miasta z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec (utraciło moc zarządzeniem nr 179/2022 Prezydenta Miasta z dnia 24 czerwca 2022 r.) plik 2022-06-27 10:49:27 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 8/09 Kierownika Urzędu Miasta z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla wyłonienia kandydata do obsadzenia stanowiska podinspektora ds. zaopatrywania miasta w wodę, ciepło i gaz płynny oraz odprowadzania ścieków w Wydziale Komunalnym w Urzędzie Miasta Bolesławiec plik 2022-06-27 10:49:27 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 7/09 Kierownika Urzędu Miasta z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec (utraciło moc zarządzeniem nr 179/2022 Prezydenta Miasta z dnia 24 czerwca 2022 r.) plik 2022-06-27 10:49:23 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 9/09 Kierownika Urzędu Miasta z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla wyłonienia kandydata do obsadzenia stanowiska inspektora ds. inwestycji i modernizacji w Wydziale Komunalnym w Urzędzie Miasta Bolesławiec plik 2022-06-27 10:49:23 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 7/09 Kierownika Urzędu Miasta z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec (utraciło moc zarządzeniem nr 179/2022 Prezydenta Miasta z dnia 24 czerwca 2022 r.) plik 2022-06-27 10:49:17 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 10/09 Kierownika Urzędu Miasta z dnia 7 lipca 2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr 26/07 Kierownika Urzędu Miasta Bolesławiec z dnia 22 października 2007 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Bolesławieckiego Święta Ceramiki plik 2022-06-27 10:49:17 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 7/09 Kierownika Urzędu Miasta z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec (utraciło moc zarządzeniem nr 179/2022 Prezydenta Miasta z dnia 24 czerwca 2022 r.) plik 2022-06-27 10:49:13 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 11/09 Kierownika Urzędu Miasta z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z zakończenia służby przygotowawczej plik 2022-06-27 10:49:13 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 7/09 Kierownika Urzędu Miasta z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec (utraciło moc zarządzeniem nr 179/2022 Prezydenta Miasta z dnia 24 czerwca 2022 r.) plik 2022-06-27 10:49:06 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 12/09 Kierownika Urzędu Miasta z dnia 28 września 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla wyłonienia kandydata do obsadzenia stanowiska informatyka w Referacie Informatyki w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w Urzędzie Miasta Bolesławiec plik 2022-06-27 10:49:06 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 7/09 Kierownika Urzędu Miasta z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec (utraciło moc zarządzeniem nr 179/2022 Prezydenta Miasta z dnia 24 czerwca 2022 r.) plik 2022-06-27 10:48:59 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 13/09 Kierownika Urzędu Miasta z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z zakończenia służby przygotowawczej plik 2022-06-27 10:48:59 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 7/09 Kierownika Urzędu Miasta z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec (utraciło moc zarządzeniem nr 179/2022 Prezydenta Miasta z dnia 24 czerwca 2022 r.) plik 2022-06-27 10:48:55 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 14/09 Kierownika Urzędu Miasta z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zasad ustalenia indywidualnych stawek dla rozliczenia kosztów podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju przez pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec plik 2022-06-27 10:48:55 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 7/09 Kierownika Urzędu Miasta z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec (utraciło moc zarządzeniem nr 179/2022 Prezydenta Miasta z dnia 24 czerwca 2022 r.) plik 2022-06-27 10:48:53 MODYFIKACJA