Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości