Program Czyste Powietrze


     czyste-powietrze         za

 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Program obejmuje 3 grupy Beneficjentów:

1. Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (od 30% do 50% dofinansowania)- osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł  - DOCHODY (pytania i odpowiedzi) 

2. Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (od 60% do 75% dofinansowania) - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

a) 1564 zł* - w gospodarstwie wieloosobowym

b) 2189 zł* - w gospodarstwie jednoosobowym

3. Uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania (do 90%) - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w w gospodarstwie domowym nie przekracza:

a) 900 zł* - w gospodarstwie wieloosobowym

b) 1260 zł* - w gospodarstwie jednoosobowym

* kwota netto

Informacja poziomy dofinansowania (ulotka)


Zaświadczenia o podwyższony poziom dofinansowania, na potrzeby Programu, wydaje MOPS w Bolesławcu - Centrum Świadczeń Rodzinnych (Pl. Piłsudskiego 1 - biurowiec, parter) link do strony MOPS http://www.mops.boleslawiec.pl/program-czyste-powietrze

Jeżeli dochód przekracza 100 000 zł to wnioskodawca nie kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze.

 

Regulamin programu "Czyste powietrze"

 


Przydatne strony internetowe:

 

Informacje o wprowadzonych zmianach znajdują się m.in. stronie Programu Czyste Powietrze  - link  Czyste Powietrze – Program Czyste Powietrze

 

https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie

 

https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programu

 


Gmina Miejska Bolesławiec, podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakresie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”.

 

Ma to poprawić efektywność Programu, a także wpłynąć na przyspieszenie i polepszenie realizacji Programu na terenie województwa dolnośląskiego.

Zainteresowanie Programem jest bowiem bardzo duże. Na mocy zawartych porozumień, dolnośląskie gminy zostaną włączone w proces weryfikacji i przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Gminni urzędnicy będą pomagali wnioskodawcom złożyć poprawnie wniosek  oraz skompletować wymagane załączniki. Będą doradzać i informować. Przejmą bieżący kontakt z beneficjentami.

„Czyste Powietrze” to rządowy program priorytetowy, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z jednorodzinnych domów mieszkalnych.

W ramach programu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji i pożyczki na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, o najwyższych normach tj.: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania. Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (dotacja i pożyczka) oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE (wyłącznie pożyczka). Wysokość dofinansowania zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.


 

W Urzędzie Miasta Bolesławiec, informacji na temat Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać wyłącznie w dni:

  • poniedziałki od 10:00 - 14:00,
  • środy od 8:00 do 10:30, oraz
  • czwartek od 12:30 - 15:00. 

 

Zapytania odnośnie Programu, można również kierować elektronicznie: komunalne@um.boleslawiec.pl lub dzwoniąc (w wyżej wyznaczonych terminach), pod nr tel.:  75/ 645 65 04.

 


Uwaga:

Program dla budynków wielorodzinnych, realizowany jest wyłącznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Oddział Funduszu w Jeleniej Górze.

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego”,

Budynki wielorodzinne - pilotaż (Informacje o Programie w tym regulamin oraz dokumenty).


 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rychert Małgorzata
(2020-09-23 10:44:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2022-04-12 14:27:44)