Wydział Spraw Obywatelskich - Inspektor - Agnieszka Rymut

Agnieszka Rymut

pl. Piłsudskiego 1, p. 204/205

tel. +48 75 645 65 42, fax +48 75 645 65 43

e-mail: a.rymut@um.boleslawiec.pl


Kompetencje:

Prowadzenie Rejestru: PESEL, Dowodów Osobistych,  Danych Kontaktowych, wyborców, mieszkańców, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami m.in. przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych, zgłoszeń o utracie dowodu osobistego, wniosków o wydanie/wymianę dowodu osobistego, prowadzenie postępowań związanych z udostępnieniem danych osobowych z Rejestru mieszkańców i PESEL.

Wytworzył:
Agnieszka Parubocza
(2008-10-06)
Udostępnił:
Parubocza Agnieszka
(2008-10-06 11:20:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2021-05-11 11:00:13)