NazwaTypDataOperacja
Wykonanie kompletnej ekspertyzy stanu technicznego, koncepcji programowo przestrzennej możliwości wykorzystania pomieszczeń budynku tzw. dawnej, garncarni, przy ul. Widok 1b w Bolesławcu.el. menu2018-06-18MODYFIKACJA
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni jezdni dla zadania "Budowa drogi ul. Jagiellonów w Bolesławcu"el. menu2018-06-18MODYFIKACJA
Wykonanie kompletnej ekspertyzy stanu technicznego, koncepcji programowo przestrzennej możliwości wykorzystania pomieszczeń budynku tzw. dawnej, garncarni, przy ul. Widok 1b w Bolesławcu.el. menu2018-06-18MODYFIKACJA
Informacja o wyborze najkorzystniejszej "Propozycji cenowej" na Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej w 2018 r. i do 15 lutego 2019 r.el. menu2018-06-18MODYFIKACJA
Wykonanie kompletnej ekspertyzy stanu technicznego, koncepcji programowo przestrzennej możliwości wykorzystania pomieszczeń budynku tzw. dawnej, garncarni, przy ul. Widok 1b w Bolesławcu.el. menu2018-06-18MODYFIKACJA
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: Przebudowa drogi ul. S. Staszicael. menu2018-06-18MODYFIKACJA
Wykonanie kompletnej ekspertyzy stanu technicznego, koncepcji programowo przestrzennej możliwości wykorzystania pomieszczeń budynku tzw. dawnej, garncarni, przy ul. Widok 1b w Bolesławcu.el. menu2018-06-18MODYFIKACJA
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Budowa drogi ul. Grabowa w Bolesławcuel. menu2018-06-18MODYFIKACJA
Wykonanie kompletnej ekspertyzy stanu technicznego, koncepcji programowo przestrzennej możliwości wykorzystania pomieszczeń budynku tzw. dawnej, garncarni, przy ul. Widok 1b w Bolesławcu.el. menu2018-06-18MODYFIKACJA
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi i chodników wraz z wymianą sieci kanalizacji deszczowej ul. Tulipanowa w Bolesławcuel. menu2018-06-18MODYFIKACJA
Wykonanie kompletnej ekspertyzy stanu technicznego, koncepcji programowo przestrzennej możliwości wykorzystania pomieszczeń budynku tzw. dawnej, garncarni, przy ul. Widok 1b w Bolesławcu.el. menu2018-06-18MODYFIKACJA
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową dróg ul. Zabobrze (odcinek A-B), ul. Kamienna, ul. Bazaltowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. el. menu2018-06-18MODYFIKACJA
Wykonanie kompletnej ekspertyzy stanu technicznego, koncepcji programowo przestrzennej możliwości wykorzystania pomieszczeń budynku tzw. dawnej, garncarni, przy ul. Widok 1b w Bolesławcu.el. menu2018-06-18MODYFIKACJA
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Otwartej Strefy Aktywności, na Osiedlu Kwiatowym w Bolesławcuel. menu2018-06-18MODYFIKACJA
Wykonanie kompletnej ekspertyzy stanu technicznego, koncepcji programowo przestrzennej możliwości wykorzystania pomieszczeń budynku tzw. dawnej, garncarni, przy ul. Widok 1b w Bolesławcu.el. menu2018-06-18MODYFIKACJA
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową drogi ul. Jaśminowa w Bolesławcuel. menu2018-06-18MODYFIKACJA
Wykonanie kompletnej ekspertyzy stanu technicznego, koncepcji programowo przestrzennej możliwości wykorzystania pomieszczeń budynku tzw. dawnej, garncarni, przy ul. Widok 1b w Bolesławcu.el. menu2018-06-18MODYFIKACJA
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu.el. menu2018-06-18MODYFIKACJA
Wykonanie kompletnej ekspertyzy stanu technicznego, koncepcji programowo przestrzennej możliwości wykorzystania pomieszczeń budynku tzw. dawnej, garncarni, przy ul. Widok 1b w Bolesławcu.el. menu2018-06-18MODYFIKACJA
Wykonanie kompletnej ekspertyzy stanu technicznego, koncepcji programowo przestrzennej możliwości wykorzystania pomieszczeń budynku tzw. dawnej, garncarni, przy ul. Widok 1b w Bolesławcu.el. menu2018-06-18MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>