NazwaTypDataOperacja
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowo - wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowedokument2018-03-15MODYFIKACJA
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowo - wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatoweel. menu2018-03-15MODYFIKACJA
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowo - wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowedokument2018-03-15UTWORZENIE
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu.el. menu2018-03-15MODYFIKACJA
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowo - wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatoweel. menu2018-03-15MODYFIKACJA
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi łączącej ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila" z ul. Zabobrzeel. menu2018-03-15MODYFIKACJA
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowo - wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatoweel. menu2018-03-15MODYFIKACJA
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania p.n. "Budowa oświetlenia ul. Zabobrze i ul. Irysów"el. menu2018-03-15MODYFIKACJA
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowo - wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatoweel. menu2018-03-15MODYFIKACJA
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni jezdni dla zadania "Budowa drogi ul. Jagiellonów w Bolesławcu"el. menu2018-03-15MODYFIKACJA
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowo - wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatoweel. menu2018-03-15MODYFIKACJA
Informacja o wyborze najkorzystniejszej "Propozycji cenowej" na Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej w 2018 r. i do 15 lutego 2019 r.el. menu2018-03-15MODYFIKACJA
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowo - wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatoweel. menu2018-03-15MODYFIKACJA
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: Przebudowa drogi ul. S. Staszicael. menu2018-03-15MODYFIKACJA
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowo - wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatoweel. menu2018-03-15MODYFIKACJA
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Budowa drogi ul. Grabowa w Bolesławcuel. menu2018-03-15MODYFIKACJA
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowo - wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatoweel. menu2018-03-15MODYFIKACJA
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi i chodników wraz z wymianą sieci kanalizacji deszczowej ul. Tulipanowa w Bolesławcuel. menu2018-03-15MODYFIKACJA
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowo - wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatoweel. menu2018-03-15MODYFIKACJA
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową dróg ul. Zabobrze (odcinek A-B), ul. Kamienna, ul. Bazaltowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. el. menu2018-03-15MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>