Karty informacyjne

01/2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa zakładu produkcyjnego Hoerbiger w Bolesławcu” terenie działek nr 17, 18, 19, obręb 4 miasta Bolesławiec,

02/2017 Postanowienie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa dróg wraz z oświetleniem, siecią wodociągową i kanalizacyjną w rejonie ulic Ptasia – Widok”,

03/2017 Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia „Budowa dróg wraz z oświetleniem, siecią wodociągową i kanalizacyjną w rejonie ulic Ptasia – Widok”,

04/2017 Postanowienie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięci „Rozbudowa i przebudowa zakładu produkcyjnego Hoerbiger w Bolesławcu” terenie działek nr 17, 18, 19, obręb 4 miasta Bolesławiec,

05/2017 Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa zakładu produkcyjnego Hoerbiger w Bolesławcu” terenie działek nr 17, 18, 19, obręb 4 miasta Bolesławiec,

06/2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji AdBlue na terenie stacji paliw PKN ORLEN w Bolesławcu przy ulicy Tysiąclecia zlokalizowanej na działce 28/5 Bolesławiec”

07/2017 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji AdBlue na terenie stacji paliw PKN ORLEN w Bolesławcu przy ulicy Tysiąclecia zlokalizowanej na działce 28/5 Bolesławiec”,

08/2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa budynku magazynowego wraz obiektem biurowo – socjalnym” na terenie działek nr 67/20, 67/22, 67/45, 67/47 i 67/49, obręb 4 miasta Bolesławiec, przy ul. T. Kościuszki,

09/2017 Postanowienie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa budynku magazynowego wraz obiektem biurowo – socjalnym” na terenie działek nr 67/20, 67/22, 67/45, 67/47 i 67/49, obręb 4 miasta Bolesławiec, przy ul. T. Kościuszki,

10/2017 Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia „Budowa budynku magazynowego wraz obiektem biurowo – socjalnym” na terenie działek nr 67/20, 67/22, 67/45, 67/47 i 67/49, obręb 4 miasta Bolesławiec, przy ul. T. Kościuszki,

11/2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali logistycznej z zapleczem socjalnym oraz technicznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 541/8, 541/10, 541/12, obręb 4 miasta Bolesławiec,

12/2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa Fabryki Naczyń Kamionkowych „MANUFAKTURA” Sp. J. Smoleński & Zwierz o pomieszczenie Warsztatów Ceramicznych, budynek Przerobowni na działce nr 438, obręb 0008 Bolesławiec”,

13/2017 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa Fabryki Naczyń Kamionkowych „MANUFAKTURA” Sp. J. Smoleński & Zwierz o pomieszczenie Warsztatów Ceramicznych, budynek Przerobowni na działce nr 438, obręb 0008 Bolesławiec”,

14/2017 Postanowienie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali logistycznej z zapleczem socjalnym oraz technicznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 541/8, 541/10, 541/12, obręb 4 miasta Bolesławiec,

15/2017 Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali logistycznej z zapleczem socjalnym oraz technicznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 541/8, 541/10, 541/12, obręb 4 miasta Bolesławiec,

 

Wytworzył:
Jolanta Wójcik
(2017-01-02)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2017-01-19 11:56:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Wójcik Jolanta
(2017-12-01 09:04:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki