Karty informacyjne

01/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie lipy, o obwodzie pnia 78 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Staroszkolnej,

02/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie lipy, o obwodzie pnia 78 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Staroszkolnej,

03/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzydziestu jeden drzew oraz krzewów rosnących na powierzchni 90 m2, z terenu nieruchomości przy ul. Wesołej,

04/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzynastu drzew oraz krzewów rosnących na powierzchni 8 m2, z terenu nieruchomości przy ul. T. Kościuszki,

05/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie brzozy, o obwodzie pnia 204 cm, z terenu nieruchomości przy ul. S. Żeromskiego,

06/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dębu, o obwodzie pnia 262 cm, z terenu działki budowlanej przy ul. Jagiellonów,

07/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch brzóz oraz krzewów rosnących na powierzchni 50 m2, z terenu nieruchomości przy ul. M. Buczka,

08/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie ośmiu drzew z terenu nieruchomości przy al. Wojska Polskiego nr 54,

09/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dębu, o obwodzie pnia 262 cm, z terenu działki budowlanej przy ul. Jagiellonów,

10/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzydziestu jeden drzew oraz krzewów rosnących na powierzchni 90 m2, z terenu nieruchomości przy ul. Wesołej

11/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzynastu drzew oraz krzewów rosnących na powierzchni 8 m2, z terenu nieruchomości przy ul. T. Kościuszki,

12/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie brzozy, o obwodzie pnia 204 cm, z terenu nieruchomości przy ul. S. Żeromskiego,

13/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czterech drzew, to jest: trzech modrzewi europejskich, o obwodach pni 72 cm, 68 cm, 73 cm i sosny pospolitej, o obwodzie pnia 53 cm, z terenu nieruchomości przy al. Wojska Polskiego nr 54,

14/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch robinii akacjowych, o obwodach pni 140 cm i 135 cm, z terenu nieruchomości przy ul. B. Kosiby,

15/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie klonu pospolitego, o obwodzie pnia 161 cm, z terenu działki budowlanej przy ul. Zgorzeleckiej,

16/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jesionu, o obwodzie pnia 240 cm, z terenu działki budowlanej przy ul. Bobrowej,

17/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących na powierzchni 50 m2, z terenu nieruchomości przy ul. M. Buczka,

18/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie krzewów rosnących na powierzchni 204 m2, z terenu nieruchomości przy ul. B. Chrobrego,

19/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech grabów, o obwodach pni: 104 cm, 58 cm, 88 cm, z nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta,

20/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie szesnastu drzew z terenu nieruchomości przy ul. Modłowej,

21/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch robinii akacjowych, o obwodach pni 130 cm i 123 cm oraz świerka, o obwodzie pnia 65 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Kubika,

22/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch robinii akacjowych, o obwodach pni 140 cm i 135 cm, z terenu nieruchomości przy ul. B. Kosiby,

23/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie klonu jaworu, o obwodzie pnia 161 cm, z terenu działki budowlanej przy ul. Zgorzeleckiej,

24/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jesionu, o obwodzie pnia 240 cm, z terenu działki przy ul. Bobrowej,

25/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwupniowej robinii akacjowej, o obwodach pni 130 cm i 123 cm oraz świerka, o obwodzie pnia 65 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Kubika,

26/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch lip, o obwodach pni 140 cm i 150 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Bobrowej,

27/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech grabów, o obwodach pni: 104 cm, 58 cm, 88 cm, z nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta,

28/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch lip, o obwodach pni 140 cm i 150 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Bobrowej,

29/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie kasztanowca czteropniowego o obwodach pni: 137 cm, 47 cm, 49 cm, 50 cm oraz jedenastu robinii akacjowych, o obwodach pni: 105 cm, 137 cm, 138 cm, 134 cm, 132 cm, 143 cm, 150 cm, 145 cm, 140 cm, 106 cm i 153 cm, 140 cm, z pasa drogowego ul. Widok,

30/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwudziestu pięciu topól i trzech lip z terenu nieruchomości przy ul. T. Kościuszki,

31/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch dębów, o obwodach pni: 242 cm i 291 cm, z terenu nieruchomości przy ul. T. Kościuszki,

32/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie obumarłego grabu, o obwodzie pnia 300 cm, z terenu nieruchomości przy pl. Piastowskim,

33/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch obumarłych klonów, o obwodach pni 118 cm i 170 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Wróblewskiego,

34/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech tui, o obwodach pni: 117 cm, 128 cm, 147 cm, 168 cm, z terenu działki budowlanej przy ul. S. Starzyńskiego,

35/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie robinii akacjowej, o obwodach pni 230 cm i 210 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Kubika,

36/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwudziestu pięciu topól i trzech lip z terenu nieruchomości przy ul. T. Kościuszki,

37/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie obumarłego wiązu, o obwodzie pnia 300 cm, z terenu nieruchomości przy pl. Piastowskim,

38/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch obumarłych klonów, o obwodach pni 118 cm i 170 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Wróblewskiego,

39/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie buka, o obwodzie pnia 215 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej,

40/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch dębów, o obwodach pni: 242 cm i 291 cm, z terenu nieruchomości przy ul. T. Kościuszki,

41/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czterech tui, o obwodach pni: 117 cm, 128 cm, 147 cm, 168 cm, z terenu działki budowlanej przy ul. S. Starzyńskiego,

42/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie modrzewia, o obwodach pni 71 cm i 85 cm, z terenu nieruchomości przy ul. S. Staszica,

43/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie kasztanowca czteropniowego o obwodach pni: 137 cm, 47 cm, 49 cm, 50 cm oraz jedenastu robinii akacjowych, o obwodach pni: 105 cm, 137 cm, 138 cm, 134 cm, 132 cm, 143 cm, 150 cm, 145 cm, 140 cm, 106 cm i 153 cm, 140 cm, z pasa drogowego ul. Widok,

44/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie szesnastu drzew z terenu nieruchomości przy ul. Modłowej,

45/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch modrzewi, o obwodach pni 71 cm i 85 cm, z terenu nieruchomości przy ul. S. Staszica,

46/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech drzew: dwóch świerków, o obwodach pni 120 cm i 92 cm, robinii akacjowej, o obwodzie pnia 167 cm oraz klonu, o obwodzie pnia 140 cm, z terenu działki budowlanej przy ul. Zagłoby,

47/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 79 drzew z terenu Jednostki Wojskowej w Bolesławcu,

48/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch topoli, o obwodach pni 138 cm i 186 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Stokrotek,

49/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sosny, o obwodzie pnia 140 cm oraz dwóch sosen dwupniowych, o obwodach pni 148 cm i 151 cm oraz 150 cm i 150 cm, z terenu nieruchomości przy ul. II Armii Wojska Polskiego,

50/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 79 drzew z terenu Jednostki Wojskowej w Bolesławcu,

51/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie lipy, o obwodzie pnia 169 cm, z pasa drogowego al. Wojska Polskiego,

52/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie wierzby, o obwodzie pnia 212 cm, z terenu nieruchomości przy al. Wojska Polskiego,

53/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie lipy, o obwodzie pnia 169 cm, z pasa drogowego al. Wojska Polskiego,

54/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie daglezji, o obwodzie pnia 115 cm, z działki budowlanej przy ul. Zagłoby,

55/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie daglezji, o obwodzie pnia 115 cm, z działki budowlanej przy ul. Zagłoby,

56/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie wierzby, o obwodzie pnia 212 cm, z terenu nieruchomości przy al. Wojska Polskiego,

57/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie sosny, o obwodzie pnia 140 cm oraz dwóch sosen dwupniowych, o obwodach pni 148 cm i 151 cm oraz 150 cm i 150 cm, z terenu nieruchomości przy ul. II Armii Wojska Polskiego,

58/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 180 drzew z terenu Jednostki Wojskowej w Bolesławcu,

59/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch topól, o obwodach pni 191 cm i 210 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Dolne Młyny,

60/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech świerków, z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego GWAREK,

61/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 167 drzew z terenu Jednostki Wojskowej w Bolesławcu,

62/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch głogów, o obwodach pni 105cm i 105 cm, z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia 17,

63/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie pięciu robinii akacjowych z pasa drogowego ul. Śluzowej,

64/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie daglezji, o obwodzie pnia 120 cm, z terenu działki budowlanej przy ul. Zagłoby,

65/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch topól, o obwodach pni 191 cm i 210 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Dolne Młyny,

66/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech świerków, z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego GWAREK,

67/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch głogów, o obwodach pni 105cm i 105 cm, z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia 17,

68/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie brzozy, o obwodzie pnia 170 cm z terenu nieruchomości przy ul. Łasickiej,

69/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jarząba pospolitego, o obwodzie pnia 62 cm, z terenu nieruchomości przy ul. K.I. Gałczyńskiego,

70/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie obumarłej lipy, o obwodzie pnia 165 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Staroszkolnej,

71/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie daglezji, o obwodzie pnia 120 cm, z terenu działki budowlanej przy ul. Zagłoby,

72/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie brzozy, o obwodzie pnia 170 cm z terenu nieruchomości przy ul. Łasickiej,

73/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech obumarłych drzew: dwóch wiązów, o obwodach pni 100 cm i 88 cm oraz brzozy, o obwodzie pnia 72 cm, z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia,

74/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie obumarłego kolonu, o obwodzie pnia 73 cm, z pasa drogowego ul. Cieszkowskiego,

75/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jarząba pospolitego, o obwodzie pnia 62 cm, z terenu nieruchomości przy ul. K.I. Gałczyńskiego,

76/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie obumarłej lipy, o obwodzie pnia 165 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Staroszkolnej,

77/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie buka, o obwodzie pnia 215 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej,

78/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech dębów, o obwodach pni208 cm, 169 cm i 185 cm z terenu działki budowlanej przy ul. Żołnierzy Wyklętych – Sienkiewicza oraz trzech obumarłych drzew: klonu trzypniowego, o obwodach pni 140 cm, 110 cm, i 97 cm z działki nr 301 oraz dębu, o obwodzie pnia 173 cm i klonu, o obwodzie pnia 125 cm z działki nr 466, obręb 8 miasta Bolesławiec,

79/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech obumarłych drzew: dwóch wiązów, o obwodach pni 100 cm i 88 cm oraz brzozy, o obwodzie pnia 72 cm, z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia

80/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie uszkodzonej topoli o obwodzie pnia 72 cm z terenu nieruchomości przy ul. Modłowej,

81/2017 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie zezwolenia na usunięcie obumarłego kolonu, o obwodzie pnia 73 cm, z pasa drogowego ul. Cieszkowskiego,

82/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech obumarłych drzew, to jest: brzozy, o obwodzie pnia 95 cm oraz trzech świerków, o obwodach pni: 160 cm, 80 cm, 70 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Gdańskiej,

83/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech dębów, o obwodach pni208 cm, 169 cm i 185 cm z terenu działki budowlanej przy ul. Żołnierzy Wyklętych – Sienkiewicza,

84/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie lipy, o obwodzie pnia 123 cm z terenu nieruchomości przy ul. Kościuszki,

85/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech obumarłych drzew: klonu trzypniowego, o obwodach pni 140 cm, 110 cm, i 97 cm z działki nr 301 oraz dębu, o obwodzie pnia 173 cm i klonu, o obwodzie pnia 125 cm z działki nr 466, obręb 8 miasta Bolesławiec,

86/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie modrzewia o obwodzie pnia 110 cm z terenu nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego,

87/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech drzew: dwóch wiązów, o obwodach pni 140 cm i 300 cm oraz klonu, o obwodzie pnia 110 cm, z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia,

88/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie modrzewia o obwodzie pnia 110 cm z terenu nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego,

89/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie lipy, o obwodzie pnia 123 cm z terenu nieruchomości przy ul. Kościuszki,

90/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch robinii akacjowych obwodach pni 172 cm oraz 280 cm, 145 cm i 128 cm (drzewo trzypniowe) z terenu działki budowlanej przy ul. Rzemieślniczej,

91/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jesionu, o obwodzie pnia 110 cm, z terenu nieruchomości przy ul. B. Chrobrego,

92/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech świerków, o obwodach pni: 160 cm, 80 cm i 70 cm oraz brzozy, o obwodzie pnia 95 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Gdańskiej,

93/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech drzew: dwóch wiązów, o obwodach pni 140 cm i 300 cm oraz klonu, o obwodzie pnia 110 cm, z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia,

94/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jesionu, o obwodzie pnia 110 cm, z terenu nieruchomości przy ul. B. Chrobrego,

95/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 93 cm z terenu nieruchomości przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego,

96/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch topoli, o obwodach pni 256 cm i 328 cm oraz jesionu., o obwodzie pnia 76 cm, z terenu nieruchomości przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego,

97/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch robinii akacjowych obwodach pni 172 cm oraz 280 cm, 145 cm i 128 cm (drzewo trzypniowe) z terenu działki budowlanej przy ul. Rzemieślniczej,

98/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie klonu, o obwodzie pnia 175 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Wąskiej,

99/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwudziestu drzew oraz krzewów z terenu działki budowlanej przy ul. Staroszkolnej,

100/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech drzew, to jest trzech sosen, o obwodach pni 114 cm, 141 cm, i 72 cm oraz świerka o obwodzie pnia 88 cm z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „GWAREK”,

101/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwudziestu dziewięciu drzew i krzewów z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „MALWA”,

102/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie klonu, o obwodzie pnia 175 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Wąskiej,

103/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch topoli, o obwodach pni 256 cm i 328 cm oraz jarząba, o obwodzie pnia 76 cm, z terenu nieruchomości przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego,

104/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 93 cm z terenu nieruchomości przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego,

105/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków, o obwodach pni 93 cm i 93 cm, z terenu nieruchomości przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego,

106/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech drzew, to jest: dwóch klonów, o obwodach pni 76 cm i 50 cm, dwóch wiązów, o obwodach pni 140 cm i 95 cm, wierzby o obwodzie pnia 190 cm i robinii akacjowej, o obwodzie pnia 105 cm, z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia,

107/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwudziestu drzew oraz krzewów z terenu działki budowlanej przy ul. Staroszkolnej,

108/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch lip, o obwodach pni 78 cm i 100 cm oraz jarząba, o obwodzie pnia 40 cm, z terenu nieruchomości przy ul. K.I. Gałczyńskiego,

109/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech rajskich jabłoni, o obwodach pni: 86 cm, 107 cm, 63 cm, 80 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Parkowej,

110/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwudziestu sześciu drzew z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „MALWA”,  

111/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czterech drzew, to jest trzech sosen, o obwodach pni 114 cm, 141 cm, i 72 cm oraz świerka o obwodzie pnia 88 cm z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „GWAREK”,

112/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie osiemnastu drzew z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia,  

113/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sześciu drzew, to jest: dwóch klonów, o obwodach pni 76 cm i 50 cm, dwóch wiązów, o obwodach pni 140 cm i 95 cm, wierzby o obwodzie pnia 190 cm i robinii akacjowej, o obwodzie pnia 105 cm, z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia,

114/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie sześciu drzew, to jest: dwóch klonów, o obwodach pni 76 cm i 50 cm, dwóch wiązów, o obwodach pni 140 cm i 95 cm, wierzby o obwodzie pnia 190 cm i robinii akacjowej, o obwodzie pnia 105 cm, z terenu nieruchomości przy al. Tysiąclecia,

115/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie wierzby dwupniowej, o obwodach pni 60 cm i 45 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Garncarskiej,

116/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch lip, o obwodach pni 78 cm i 100 cm oraz jarząba, o obwodzie pnia 40 cm, z terenu nieruchomości przy ul. K.I. Gałczyńskiego,

117/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czterech rajskich jabłoni, o obwodach pni: 86 cm, 107 cm, 63 cm, 80 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Parkowej,

118/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dziewięćdziesięciu trzech drzew z terenu działki budowlanej przy ul. Cieszkowskiego,

119/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 90 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Żeromskiego,

120/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch drzew iglastych, o obwodach pni: 81 cm i 71 cm, z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego KOLEJARZ,

121/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 114 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Zwycięstwa,

122/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 114 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Zwycięstwa,

123/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 90 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Żeromskiego,

124/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwudziestu dwóch drzew z terenu nieruchomości przy ul. Sienkiewicza,

125/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dębu, o obwodzie pnia 205 cm z terenu nieruchomości przy ul. Robotniczej,

126/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie wierzby dwupniowej, o obwodach pni 60 cm i 45 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Garncarskiej,

127/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie robinii akacjowej, o obwodzie pnia 180 cm z terenu nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego,

128/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech jarząbów pospolitych, o obwodach pni 55 cm, 75 cm, 81 cm, 81 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Jana Pawła II,

129/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jarząba pospolitego o obwodzie pnia 50 cm z terenu nieruchomości przy ul. Jana Pawła II,

130/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie lipy o obwodzie pnia 77 cm z terenu nieruchomości przy ul. K.I.Gałczyńskiego,

131/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch jarząbów pospolitych o obwodach pni 64 cm i 60 cm z terenu nieruchomości przy ul. K.I.Gałczyńskiego,

132/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka dwupniowego o obwodach pni 28 cm i 38 cm z terenu nieruchomości przy ul. Wańkowicza,

133/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie pięciu drzew: jabłoni, o obwodzie pnia 77 cm, topoli, o obwodzie pnia 129 cm, dwóch gruszy, o obwodach pni 67 cm i 71 cm, głogu o obwodzie pnia 67 cm, z terenu nieruchomości przy ul. K.I.Gałczyńskiego,

134/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch brzóz, o obwodach pni 35 cm i 48 cm z terenu nieruchomości przy ul. Jana Pawła II,

135/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie pięciu jabłoni o obwodach pni: 46 cm i 37 cm, 50 cm i 48 cm, 46 cm i 55 cm, 62 cm, 75 cm z terenu nieruchomości przy ul. Starzyńskiego,

136/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch sosen o obwodach pni 85 cm i 50 cm oraz robinii akacjowej o obwodach pni 75 cm i 70 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Starzyńskiego,

137/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jarząba pospolitego obwodzie pnia 73 cm z terenu nieruchomości przy ul. Kilińskiego,

138/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie robinii akacjowej, o obwodzie pnia 180 cm z terenu nieruchomości przy ul. Starzyńskiego,

139/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie brzozy o obwodzie pnia 71 cm z terenu nieruchomości przy ul. Starzyńskiego,

140/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie klonu o obwodzie pnia 90 cm z terenu nieruchomości przy ul. Starzyńskiego,

141/2017 Wniosek o zezwolenie na usunięcie wierzby o obwodzie pnia 105 cm, dwóch wierzb dwupniowych, o obwodach pni 25 cm i 75 cm, 40 cm i 75 cm, wierzby trzypniowej o obwodach pni50 cm, 52 cm i 43 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Gdańskiej

142/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dziewięćdziesięciu trzech drzew z terenu działki budowlanej przy ul. Cieszkowskiego,

143/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dębu, o obwodzie pnia 205 cm z terenu nieruchomości przy ul. Robotniczej,

144/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwudziestu dwóch drzew z terenu nieruchomości przy ul. Sienkiewicza,

145/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie wierzby o obwodzie pnia 105 cm, dwóch wierzb dwupniowych, o obwodach pni 25 cm i 75 cm, 40 cm i 75 cm, wierzby trzypniowej o obwodach pni50 cm, 52 cm i 43 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Gdańskiej,

146/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie robinii akacjowej, o obwodzie pnia 180 cm z terenu nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego,

147/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew iglastych, o obwodach pni: 81 cm i 71 cm, z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego KOLEJARZ,

148/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie pięciu drzew: jabłoni, o obwodzie pnia 77 cm, topoli, o obwodzie pnia 129 cm, dwóch gruszy, o obwodach pni 67 cm i 71 cm, głogu o obwodzie pnia 67 cm, z terenu nieruchomości przy ul. K.I.Gałczyńskiego,

149/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czterech jarząbów pospolitych, o obwodach pni 55 cm, 75 cm, 81 cm, 81 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Jana Pawła II,

150/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie robinii akacjowej, o obwodzie pnia 180 cm z terenu nieruchomości przy ul. Starzyńskiego,

151/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jarząba pospolitego obwodzie pnia 73 cm z terenu nieruchomości przy ul. Kilińskiego,

152/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch sosen o obwodach pni 85 cm i 50 cm oraz robinii akacjowej o obwodach pni 75 cm i 70 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Starzyńskiego,

153/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch brzóz, o obwodach pni 35 cm i 48 cm z terenu nieruchomości przy ul. Jana Pawła II,

154/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch jarząbów pospolitych o obwodach pni 64 cm i 60 cm z terenu nieruchomości przy ul. K.I.Gałczyńskiego,

155/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka dwupniowego o obwodach pni 28 cm i 38 cm z terenu nieruchomości przy ul. Wańkowicza,

156/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie lipy o obwodzie pnia 77 cm z terenu nieruchomości przy ul. K.I.Gałczyńskiego,

157/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jarząba pospolitego o obwodzie pnia 50 cm z terenu nieruchomości przy ul. Jana Pawła II,

158/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czterech jarząbów pospolitych, o obwodach pni 55 cm, 75 cm, 81 cm, 81 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Jana Pawła II,

159/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie klonu o obwodzie pnia 90 cm z terenu nieruchomości przy ul. Starzyńskiego,

160/2017 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie pięciu jabłoni o obwodach pni: 46 cm i 37 cm, 50 cm i 48 cm, 46 cm i 55 cm, 62 cm, 75 cm z terenu nieruchomości przy ul. Starzyńskiego

 

Wytworzył:
Jolanta Wójcik
(2017-01-02)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2017-01-19 11:58:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Wójcik Jolanta
(2018-01-11 13:42:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki