☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Niedziela 26.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2017

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 51-100
Nr Data W sprawie Typ pliku
51/2017 28.02.2017 pdf
52/2017 03.03.2017 rozłożenia na raty spłatę kwoty stanowiącej wierzytelność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
53/2017 03.03.2017 pdf
54/2017 03.03.2017 pdf
55/2017 08.03.2017 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Konradowskiej - do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
56/2017 08.03.2017 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Modłowej - do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
57/2017 08.03.2017 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. B. Prusa do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
58/2017 08.03.2017 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Piotra i Pawła Nr 3 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pdf
59/2017 08.03.2017 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Utworzenie Systemu Informacji Przestrzennej – dostawa i instalacja aplikacji (serwerowych, desktopowych, mobilnych, www) oraz sprzętu specjalistycznego, a także wdrożenie danych. w ramach realizacji projektu: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój eusług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego pdf
60/2017 08.03.2017 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Staszica do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
61/2017 15.03.2017 przekazania środka trwałego pdf
62/2017 15.03.2017 przekazania środka trwałego pdf
63/2017 15.03.2017 przekazania środków trwałych pdf
64/2017 15.03.2017

przyznania osobie prawnej odszkodowania w formie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zamiennej za nieruchomość przejętą z mocy prawa

uchylono zarządzeniem nr 39/2019 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 5 lutego 2019 r.

pdf
65/2017 15.03.2017 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Willowej - do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
66/2017 15.03.2017 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Gdańskiej - do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
67/2017 15.03.2017 przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
68/2017 15.03.2017 przyznania nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2016 roku pdf
69/2017 22.03.2017 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Śluzowej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
70/2017 22.03.2017 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku przy ul. Staszica Nr 45 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pdf
71/2017 22.03.2017 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Opitza do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
72/2017 22.03.2017 przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Śluzowej - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
73/2017 23.03.2017 zmiany zarządzenia nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
74/2017 27.03.2017 aukcji (przetargu ustnego) na sprzedaż pojazdu służbowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bolesławiec - Urzędu Miasta Bolesławiec marki Volkswagen Passat o numerze rejestracyjnym DBL 75WA pdf
75/2017 28.03.2017 przekazania środków trwałych na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu, w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku pdf
76/2017 28.03.2017 powołania komisji odbiorowej zadania pn.: Budowa drogi ul. Zabobrze boczna dz. dr. Nr 488 pdf
77/2017 28.03.2017 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa drogi ul. Miłosza – etap II pdf
78/2017 28.03.2017 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
79/2017 28.03.2017 powołania Komisji ds. opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt (w szczególności kotów) na terenie miasta Bolesławiec pdf
80/2017 28.03.2017 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. B. Chrobrego do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
81/2017 28.03.2017 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. 10 Marca do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
82/2017 28.03.2017 przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Bolesławcu przy ul. Staszica - do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z trzema budynkami niemieszkalnymi i dwoma budynkami transportu i  łączności na rzecz właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych w budynku nr 80 przy ul. Staszica pdf
83/2017 28.03.2017 przeznaczenia do sprzedaży -na rzecz najemców- lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
84/2017 28.03.2017 przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Sierpnia’80 - do sprzedaży w drodze bezprzetargowej pdf
85/2017 28.03.2017 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek do oddania w dzierżawę na okres od 20 kwietnia do 30 września 2017 r. - w drodze bezprzetargowej pdf
86/2017 28.03.2017 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek do oddania w dzierżawę na okres od 20 kwietnia do 10 października 2017 r. - w drodze bezprzetargowej pdf
87/2017 28.03.2017 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w klatce nr 32C budynku przy al. Tysiąclecia Nr 32B, 32C, 32E w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
88/2017 28.03.2017 przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Kościuszki - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
89/2017 30.03.2017 sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok pdf
90/2017 31.03.2017 pdf
91/2017 31.03.2017 pdf
92/2017 31.03.2017 pdf
93/2017 31.03.2017 zmian w budżecie miasta na 2017 r. pdf
94/2017 03.04.2017 pdf
95/2017 04.04.2017
 
zmienione zarządzeniem nr 147/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 maja 2017 r.
 
pdf
96/2017 04.04.2017 pdf
97/2017 05.04.2017 pdf
98/2017 05.04.2017

w sprawie określenia procedur i zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Bolesławiec i jej jednostkach organizacyjnych oraz terminów przekazywania ewidencji i deklaracji

zmienione zarządzeniem nr 294/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 5 października 2017 r. , zarządzeniem nr 371/2018 z dnia 18.12.2018 r. oraz zarządzeniem nr 22/2019 z dnia 21.01.2019 r.

utraciło moc zarządzeniem nr 110/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 6 kwietnia 2021 r.

pdf
99/2017 07.04.2017 pdf
100/2017 07.04.2017 pdf

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2017-04-06)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2017-03-02 13:54:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2021-04-19 10:29:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522