☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Niedziela 28.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-MiG 05 - Dzierżawy terenów na cele działalności pozarolniczej i dzierżawy terenu na ogródki warzywne.

KU-MiG 05

Wersja z dnia 15 marca 2021 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Dzierżawy terenów na cele działalności pozarolniczej i dzierżawy terenu na ogródki warzywne

 

I. Wymagane dokumenty:

Wniosek – druk KU-MiG 05/01

Załącznik: mapa sytuacyjna

Druki można pobrać:

- W Biurze Obsługi Interesanta, pl. Piłsudskiego 1 (wieżowiec – parter, tel. 75 645 65 25, 75 645 65 26);

- W Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pl. Piłsudskiego 1 (wieżowiec, I piętro, pokój nr 110);

- Na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec

Podanie składa się w osobiście/za pośrednictwem poczty w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec lub poczty elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres umboleslawiec@um.boleslawiec.pl lub profilem zaufanym ePUAP.

II. Opłaty:

Miesięczne stawki opłaty dzierżawnej za grunty przeznaczone pod działalność handlowo-usługową są zróżnicowane w zależności od strefy miasta i rodzaju prowadzonej działalności. Miasto dla potrzeb ustalenia czynszu dzierżawnego zostało podzielone na trzy strefy: I, II, III. Do opłaty dzierżawnej za wydzierżawianie terenu na działalność pozarolniczą doliczany jest należny podatek VAT. Opłata wnoszona jest jednorazowo do 30 czerwca każdego roku.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Termin odpowiedzi wynosi 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Procedura przygotowania nieruchomości do wydzierżawienia:

- każdy wniosek wymaga indywidualnego rozpatrzenia oraz dokonania wizji wnioskowanego do wydzierżawienia terenu,

- do każdego indywidualnego wniosku należy uzyskać szereg opinii właściwie merytorycznych jednostek opiniodawczych tut. Urzędu : Referat Gospodarki i Informacji Przestrzennej, Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich,  Zespołu Radców Prawnych.

- po uzyskaniu pozytywnych opinii, kolejne czynności to: zgoda Prezydenta Miasta, podział gruntu (termin 50 dni), projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta, wywieszenie do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu na tablicy Urzędu Miasta, podpisanie umowy dzierżawy.

IV. Usługę realizuje:

Urząd Miasta pl. Marszałka Piłsudskiego 1 - Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej, I piętro, pokój 110, tel. 75/645 65 18  

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski:

W przypadku zaistnienia sporu wynikłego na tle realizacji umowy dzierżawy, przysługuje stronie prawo skierowania wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Sądu Rejonowego w Bolesławcu.

VI. Uwagi:

Podpisanie i odbiór umowy dzierżawy następuje osobiście w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

- Uchwała Nr XLVII /400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2002r. Nr 90 poz. 1501 ze zmianami),

- Zarządzenie nr 442/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2021-03-15)
Udostępnił:
Monika Moskiewicz
(2017-06-13 08:59:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Chojnacka
(2021-03-22 13:57:33)
 
 
liczba odwiedzin: 6420039

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X