☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Niedziela 28.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-MiG 07 - Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców.

KU-MiG 07

Wersja z dnia 15 marca 2021 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców.

I. Wymagane dokumenty:

Wniosek - DRUK KU-MiG 07/01

Najemca lokalu użytkowego zainteresowany wykupem swojego lokalu powinien wypełnić wniosek, (do pobrania w: Biurze Obsługi Interesanta; w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej ( biurowiec, pok.109)  lub; ze strony internetowej Urzędu Miasta i potwierdzić w:
- dziale  Lokalowo - Czynszowym  MZGM w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 23 ,
- dziale Eksploatacyjno-Komunalnym MZGM w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 23
- biurze aktualnego zarządcy nieruchomości a następnie zgłosić się w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta (biurowiec przy Pl. Piłsudskiego 1).  

Do wniosku należy dołączyć:

- kserokopię aktualnej umowy najmu ( oryginał umowy do wglądu).

Podanie składa się w osobiście/za pośrednictwem poczty w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec lub poczty elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres umboleslawiec@um.boleslawiec.pl lub profilem zaufanym ePUAP.

II. Opłaty:

Cena sprzedaży lokalu użytkowego składa się z:

- wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, do której dolicza się kwotę - 1400 zł.

Cena sprzedaży lokalu winna być uiszczona jednorazowo, przed podpisaniem aktu notarialnego.

Bonifikata:
Jeżeli lokal znajduje się w nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wówczas cenę sprzedaży lokalu obniża się o 5%.

III. Termin i sposób załatwiania sprawy:

Termin przygotowania do sprzedaży: (od momentu wpływu wniosku najemcy do końcowego etapu tj. przygotowania porozumienia) - ok. 3 miesięcy.

W przypadku konieczności podjęcia dodatkowych prac geodezyjnych, wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności dotyczących powierzchni lokalu wynikających z inwentaryzacji, umowy najmu i operatu szacunkowego, podziału lokalu znajdującego się w kilku nieruchomościach, realizacji uchwał Wspólnot Mieszkaniowych - termin ten może ulec wydłużeniu.

Uwaga: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w tut. Wydziale. 

IV. Usługę realizuje:

Urząd Miasta Bolesławiec pl. Marszałka Piłsudskiego 1 – Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej,  I piętro, pokój 109, tel. 75/645 65-17  

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski:

Nie przysługuje

VI. Uwagi:

Podpisanie i odbiór  Porozumienia przez stronę następuje osobiście w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej.  

W kancelarii Notarialnej zostaje podpisany akt notarialny sprzedaży z dotychczasowym najemcą lokalu.  

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny;

- Uchwała nr XLVII/400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2002r., Nr 90, poz.1501 ze zmianami),

- Uchwała nr XV/109/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych (ze zmianami.),

- Uchwała nr XIX/244/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/109/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych (Dz. Urz. Woj. Doln. 2016r. poz.1669)

- Zarządzenie Nr 69/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad ustalania ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców;

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2021-03-15)
Udostępnił:
Jolanta Sopko
(2017-06-14 07:54:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Chojnacka
(2021-03-22 14:05:27)
 
 
liczba odwiedzin: 6420060

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X