☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 05.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 37 Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego

KU-SO 37 Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego

KU- SO-37 Wersja z dnia 25.07.2022 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 Do wglądu:

 • dowody osobiste Jubilatów

   Druk podania można otrzymać w:

 • Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz,  tel. 75 6456525
 •  Wydziale Spraw Obywatelskich, Referat Urząd Stanu Cywilnego (wieżowiec – II piętro, pok. 214)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.pl

II. OPŁATY

   Brak

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Rola USC w tym zakresie polega na sporządzeniu projektu wniosku o nadanie medalu i  przesłaniu wniosku do Wojewody Dolnośląskiego, jako organu wnioskującego o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie do Prezydenta RP. Po otrzymaniu medali z Kancelarii Prezydenta RP organizowana jest uroczystość wręczania medali. Medale Jubilatom wręcza Prezydent Miasta w ciągu sześciu miesięcy od daty wydania  przez Prezydenta RP postanowienia o ich nadaniu. Jubilaci otrzymują  od Prezydenta Rzeczypospolitej list gratulacyjny (na adres domowy).

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Urząd Stanu Cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich – pok. nr 214 (II piętro – wieżowiec) tel. 756456541

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Trybu odwoławczego brak.
 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
 2. Prezydent Miasta Bolesławiec inicjuje nadanie tego odznaczenia na podstawie zgłoszenia osób   zainteresowanych tzn. Jubilatów (zamieszkałych na terenie miasta Bolesławiec) lub ich zstępnych.
 3. Zgłoszenie inicjatywy nadania orderu lub odznaczenia nie zobowiązuje Wojewody do przedstawienia Prezydentowi wniosku w tej sprawie (o czym zawiadamia inicjatora).
 4. Zgłoszenia można dokonać nie wcześniej  niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.  Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub lutym  danego roku, wniosek można składać od 1 listopada w roku poprzedzającego.
 5. Jeżeli osoba odznaczona zmarła przed wręczeniem jej odznaki odznaczenia, odznakę doręcza się najbliższej rodzinie osoby zmarłej.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1031 ze zm.)
 2. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r. nr 277 poz. 2743 ze zm.)

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2022-07-25)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-01 13:00:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Soja Mariola
(2022-07-27 11:27:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522