☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 41 skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

KU-SO 41 skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

KU-SO 41 Wersja z dnia 25.07.2022 r

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. "Wniosek o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego”,
  2. Dokument potwierdzający uzasadnienie wniosku, 
  3. Dowody osobiste wnioskodawców (do wglądu),
  4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Druk podania można otrzymać w:

  •  Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz,  tel. 75 645 65 25
  •  Wydziale Spraw Obywatelskich, Referat Urząd Stanu Cywilnego (wieżowiec – II piętro, pok. 212)
  •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.pl

II. OPŁATY

Opłata skarbowa: za wydanie zezwolenia - 39,00 zł. Opłatę należy wpłacić na konto  98 10202137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie po wpłynięciu podania. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu udzielane jest na piśmie.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Urząd Stanu Cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich – pok. nr 212 (II piętro – wieżowiec) tel. 75 645 65 30

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Wniosek do Sądu Rejonowego w Bolesławcu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Kierownika USC o przyczynach odmowy.

Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

Wniosek o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego odnosi się wyłącznie do małżeństwa zawieranego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem. Za „ważne względy” uznawane są przede wszystkim: ciąża, choroba jednego z przyszłych małżonków, nagły wyjazd.

Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 709 ze zm.)
  2. art. 4  ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1359 ze zm.)
  3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

 

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2022-07-25)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-01 13:54:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Soja Mariola
(2022-07-27 11:28:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 121960