☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Niedziela 27.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 45 Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym

KU-SO 45 Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym

KU-SO 45 Wersja z dnia 25.07.2022 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

II. OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym - 38 zł

Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza standardowego – 17 zł

 Opłatę należy wpłacić na konto  98 10202137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie o stanie cywilnym dla osoby, której odpowiednio akt urodzenia/ akt małżeństwa/ akt zgonu współmałżonka znajduje się w USC Bolesławiec oraz dla osoby, której wszystkie akty stanu cywilnego zostały przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego wydawane jest niezwłocznie. Zaświadczenie dla osób, których w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innych USC, wydawane są w terminie do 10 dni roboczych.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Urząd Stanu Cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich – pok. nr 212 (II piętro – wieżowiec) tel. 75 645 65 30

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

  1. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
  2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym składa się do wybranego kierownika USC.
  2. Zaświadczenie o stanie cywilnym wydaje się osobie, której stan cywilny jest potwierdzany.
  3. Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego wystawienia.
  4. Wielojęzyczny formularz standardowy wydaje się razem z zaświadczeniem o stanie cywilnym lub po jego wydaniu. Wniosek o jego wydanie składa na piśmie osoba, której zaświadczenie dotyczy. Wielojęzyczny formularz standardowy ważny jest wyłącznie z oryginałem zaświadczenia, do którego został wydany i samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej.

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz.709 ze zm.)
  2. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. z 2020 r. poz.1359 ze zm.)
  3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze  zm.)

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2022-07-25)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-02 11:42:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Soja Mariola
(2022-07-27 11:41:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522