☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 22 Udostępnianie rejestru wyborców

KU-SO 22 Udostępnianie rejestru wyborców

KU-SO 22 Wersja z dnia 21.09.2022 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Druk  można otrzymać w:

  •  Biurze Obsługi Interesanta – Rynek-Ratusz (tel. 75 645 64 01)
  •  Wydziale Spraw Obywatelskich pok. 205 (wieżowiec - II piętro)
  •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiecbip-gov.pl

II. OPŁATY

Nie pobiera się

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Od ręki.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich pok. 205 (wieżowiec - II piętro), tel. 75 645 65 42, 75 645 65 44

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 

Na stwierdzone nieprawidłowości służy reklamacja, którą można wnieść do Prezydenta Miasta Bolesławiec.

VI. UWAGI:

Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego wniosek dotyczy i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz.1277),

2) Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r. poz.1316 oraz z 2018 r. poz. 2209).

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2022-09-21)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-14 12:28:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2023-03-13 09:37:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 79533