☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Czwartek 23.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 23 Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

KU-SO 23 Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

KU-SO 23 Wersja z dnia 21.09.2022 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. wypełniony i podpisany wniosek „Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze  wyborców" (KU-SO 23/01) lub ustne zgłoszenie do protokołu.  
  2. do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy (ze zdjęciem).

Druk  ( KU-SO 23/01)  można otrzymać w:

  • Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz (tel. 75 645 64 01)
  •  Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec - II piętro pok. 205)
  •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja do  3 dni – odbiór osobisty lub za pośrednictwem poczty.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich pok. 205 (wieżowiec - II piętro), tel. 75 645 65 42, 75 645 65 44

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców przysługuje osobie wnoszącej reklamację lub osobie skreślonej z rejestru, prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Prezydent Miasta Bolesławiec przekazuje niezwłocznie skargę sądowi. Prezydent Miasta może niezwłocznie zmienić lub uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.

VI. UWAGI:

Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze, a w szczególności w sprawach: pominięcia wyborcy w rejestrze, wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru, ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz.1277).

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2022-09-21)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-14 12:35:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2023-03-13 09:39:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 79533