☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU-SO 25 Udostępnianie spisu wyborców

KU-SO 25 Udostępnianie spisu wyborców

KU-SO 25 Wersja z dnia 21.09.2022 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Druk można otrzymać w:

  • Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz (tel. 75 645 64 01)
  •  Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – II piętro pok. 205)
  •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Komunikat Prezydenta Miasta o sporządzeniu spisu oraz miejscu i czasie jego udostępnienia. Niezwłocznie.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich pok.205 (wieżowiec - II piętro), tel. 75 645 65 42, 75 645 65

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Na stwierdzone nieprawidłowości służy reklamacja, którą można wnieść do Prezydenta Miasta Bolesławiec.

VI. UWAGI:

Każdy wyborca może sprawdzić czy został w tym spisie ujęty. Spis jest udostępniany do wglądu  w urzędzie gminy, między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów. Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że wyborca jest ujęty lub nie figuruje w spisie wyborców  (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych w spisie wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277),

  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2021 r. poz. 697).

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2022-09-21)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-14 13:07:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2023-03-13 09:46:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 79533