☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Środa 29.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2017

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 351-400
Nr Data W sprawie Typ pliku
351/2017 09.11.2017
utraciło moc zarządzeniem Nr 48/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 14 lutego 2020 r.
pdf
352/2017 14.11.2017 w sprawie przekazania środków trwałych pdf
353/2017 14.11.2017 pdf
354/2017 14.11.2017 w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Bobrowej - do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej. pdf
355/2017 14.11.2017 pdf
356/2017 14.11.2017 pdf
357/2017 14.11.2017 pdf
358/2017 14.11.2017 pdf
359/2017 14.11.2017 pdf
360/2017 14.11.2017 pdf
361/2017 14.11.2017 pdf
362/2017 14.11.2017 pdf
363/2017 14.11.2017 pdf
364/2017 14.11.2017 pdf
365/2017 14.11.2017 pdf
366/2017 14.11.2017 pdf
367/2017 14.11.2017 w sprawie ustalania zasad odpłatności Urzędu Miasta za zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników nie pracujących przy obsłudze monitorów ekranowych, a wykonujących pracę wymagającą stosowania przy pracy okularów korygujących wzrok pdf
368/2017 14.11.2017 pdf
369/2017 14.11.2017 pdf
370/2017 14.11.2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta na 2018 rok pdf
371/2017 15.11.2017 pdf
372/2017 15.11.2017 pdf
373/2017 15.11.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. pdf
374/2017 20.11.2017 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. pdf
375/2017 20.11.2017 w sprawie przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. I. Daszyńskiego do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej. pdf
376/2017 22.11.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: „Budowa oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego od ul. Piastów do sklepu „Biedronka” pdf
377/2017 22.11.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jagiellonów w Bolesławcu” pdf
378/2017 22.11.2017 w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Granicznej - do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej. pdf
379/2017 22.11.2017 w sprawie przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych na terenie miasta Bolesławiec - do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej. pdf
380/2017 23.11.2017 pdf
381/2017 24.11.2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
382/2017 30.11.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 165/09 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego te służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Miasta Bolesławiec pdf
383/2017 30.11.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. pdf
384/2017 30.11.2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pdf
       
386/2017 04.12.2017 w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Czerwonych Maków - do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej. pdf
387/2017 04.12.2017 w sprawie przeznaczenia gruntów położonych na terenie miasta Bolesławiec - do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej. pdf
388/2017 04.12.2017 w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ulicy Granicznej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej pdf
389/2017 04.12.2017 w sprawie przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych przy ulicy Czerwonych Maków w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej pdf
390/2017 04.12.2017 w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Modłowej - do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej. pdf
391/2017 04.12.2017 w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Modłowej - do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej. pdf
392/2017 04.12.2017 w sprawie przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. B. Chrobrego do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej. pdf
393/2017 04.12.2017 w sprawie przeznaczenia gruntów położonych na terenie miasta Bolesławiec do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej. pdf
394/2017 06.12.2017 w sprawie przekazania środków trwałych pdf
395/2017 06.12.2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej – Al. Tysiąclecia” pdf
396/2017 06.12.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonywanie usługi kompleksowego utrzymania w czystości obiektów Urzędu Miasta Bolesławiec: ratusza przy ul. Rynek 41 oraz biurowca przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 w Bolesławcu”. pdf
397/2017 06.12.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 325/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec - położonej przy ul. Zwycięstwa nr 9. pdf
398/2017 06.12.2017 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 12 w budynku przy ul. Ignacego Daszyńskiego Nr 9a w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego. pdf
399/2017 06.12.2017 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 13 w budynku przy ul. Ignacego Daszyńskiego Nr 9 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego. pdf
400/2017 06.12.2017 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bolesławcu przy ul. Modłowej do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej. pdf

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2017-11-09)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2017-11-14 11:08:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-04 13:26:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522