☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Sobota 25.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2017

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 401-439
Nr Data W sprawie Typ pliku
401/2017 06.12.2017 pdf
402/2017 06.12.2017 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 151/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia w skład mienia komunalnego nieruchomości, położonych w obrębie: nr 0010, Bolesławiec-10 pdf
403/2017 06.12.2017 pdf
404/2017 06.12.2017 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Spokojnej - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. pdf
405/2017 06.12.2017 pdf
406/2017 06.12.2017 pdf
407/2017 07.12.2017 pdf
408/2017 07.12.2017 pdf
409/2017 12.12.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. pdf
410/2017 12.12.2017 pdf
411/2017 12.12.2017 w sprawie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec
pdf
412/2017 18.12.2017 pdf
413/2017 21.12.2017 pdf
414/2017 21.12.2017 pdf
415/2017 22.12.2017 pdf
416/2017 22.12.2017 pdf
417/2017 22.12.2017 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 198/5, położonej w Bolesławcu przy ul. Stolarskiej – w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego. pdf
418/2017 22.12.2017 w sprawie przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Jesionowej do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej. pdf
419/2017 22.12.2017 w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Modłowej - do oddania w dzierżawę na okres 2 lat - w drodze bezprzetargowej. pdf
420/2017 22.12.2017 w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Karkonoskiej - do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej. pdf
421/2017 22.12.2017 w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Konradowskiej - do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej. pdf
422/2017 22.12.2017 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. M. Opitza Nr 19 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży w trybie III przetargu ustnego nieograniczonego. pdf
423/2017 22.12.2017

w sprawie wyznaczenia Zarządcy oraz powierzenia do zarządzania i utrzymania Cmentarz Komunalny położony w Bolesławcu przy ul. Śluzowej 10

zmienione zarządzeniem nr 38/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 15 lutego 2018 r.

pdf
424/2017 22.12.2017 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu przy ul. Śluzowej 10 oraz ustalenia cennika usług świadczonych przez Zarządcę Cmentarza pdf
425/2017 22.12.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. pdf
426/2017 22.12.2017 pdf
427/2017 28.12.2017 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu przedsięwzięć kulturalnych i sportowych , zdrowia publicznego, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pdf
428/2017 28.12.2017 w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec Nr 52/2013 z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Bolesławiec w zakresie wzajemnych rozliczeń pdf
429/2017 29.12.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. pdf
430/2017 29.12.2017

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 389/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Urzędu Miasta Bolesławiec oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Urzędu Miasta Bolesławiec

utraciło moc zarządzeniem nr 61/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 9 marca 2018 r.

pdf
431/2017 29.12.2017 w sprawie powołania stałego składu Komisji Przetargowej. pdf
432/2017 29.12.2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy- lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
433/2017 29.12.2017 w sprawie przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Sierpnia’80 do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej. pdf
434/2017 29.12.2017 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Bolesławcu przy ul. Kosiby - do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z budynkiem niemieszkalnym na rzecz właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych w budynku nr 12 przy ul. Kosiby. pdf
435/2017 29.12.2017 w sprawie sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, w drodze bezprzetargowej - nieruchomości gruntowej, położonej w Bolesławcu przy ul. Tyrankiewiczów nr 15 - stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec. pdf
436/2017 29.12.2017 w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu przy ul. Konradowskiej - do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej. pdf
437/2017 29.12.2017 w sprawie sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” - w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Bolesławcu przy ul. Grunwaldzkiej nr 14, nr 14a, nr 14b, nr 15, nr 15a, nr 15b, nr 16, nr 16a, nr 16b – stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,- pdf
438/2017 29.12.2017 w sprawie przeznaczenia gruntów położonych na terenie miasta Bolesławiec - do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej. pdf
439/2017 29.12.2017 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ul. Kubika Nr 6 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu - w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego pdf

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2017-12-12)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2017-12-12 14:53:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-07 13:35:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522