Karty informacyjne

01/2018 Wniosek o zezwolenie na usunięcie klonu, o obwodzie pnia 98 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Wróblewskiego,

02/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie klonu, o obwodzie pnia 98 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Wróblewskiego,

03/2018 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwudziestu drzew, z terenu kompleksu wojskowego nr 3008 i 3015,

04/2018 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka z terenu nieruchomości przy ul. Matejki,

05/2018 Wniosek o zezwolenie na usunięcie ośmiu drzew z terenu nieruchomości przy ul Kosiby,

06/2018 Wniosek o zezwolenie na usunięcie szesnastu drzew z terenu nieruchomości przy ul. Rzemieślniczej,

07/2018 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech świerków z terenu nieruchomości przy ul. Piastów,

08/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwudziestu drzew, z terenu kompleksu wojskowego nr 3008 i 3015;

09/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka z terenu nieruchomości przy ul. Matejki;

10/2018 Decyzja w sprawie sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia stu drzew z terenu nieruchomości przy ul. Zabobrze;

11/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie  siedmiu drzew z terenu nieruchomości przy ul Kosiby;

12/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie szesnastu drzew z terenu nieruchomości przy ul. Rzemieślniczej,

13/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czterech świerków z terenu nieruchomości przy ul. Piastów,

14/2018 Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka, o obwodzie pnia 52 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Wańkowicza,

15/2018 Decyzja w sprawie sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia jednego drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Jagiellonów;

16/2018 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch dębów czerwonych z terenu nieruchomości przy ul. Piastów,

17/2018 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech klonów z terenu nieruchomości przy ul. Kosiby,

18/2018 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwudziestu dwóch lip z terenu nieruchomości przy ul. Jeleniogórskiej,

19/2018 Wniosek o zezwolenie na usunięcie pięciu drzew z terenu nieruchomości przy ul. Jeleniogórskiej,

20/2018 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dęba z terenu nieruchomości przy ul. Spółdzielczej,

21/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie świerka z terenu nieruchomości przy ul. Wańkowicza;

22/2018 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech brzóz z terenu nieruchomości przy ul. Pasteura;

23/2018 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jesionu z terenu nieruchomości przy ul. Zgorzeleckiej;

24/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch dębów czerwonych z terenu nieruchomości przy ul. Piastów,

25/2018 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jednego klonu, z terenu nieruchomości przy ul. Al. Tysiąclecia 20,

26/2018 Wniosek o zezwolenie na usunięcie czterech klonów z terenu nieruchomości przy ul. Bankowej 8;

27/2018 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jarzęba z terenu nieruchomości przy ul. Małachowskiego 3;

28/2018 Wniosek o zezwolenie na usunięcie modrzewia z terenu nieruchomości przy ul. Małachowskiego 11;

29/2018 Postanowienie o zawieszeniu postępowania o zezwolenie na usunięcie dwudziestu dwóch lip z terenu nieruchomości przy ul. Jeleniogórskiej;

30/2018 Zgoda właściciela na usunięcie pięciu drzew z terenu nieruchomości przy ul. Jeleniogórskiej,

31/2018 Zgoda właściciela na usunięcie dęba z terenu nieruchomości przy ul. Spółdzielczej,

32/2018 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch robinii akacjowych z terenu nieruchomości przy ul. Orlej 1,

33/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch brzóz z terenu nieruchomości przy ul. Pasteura,

34/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego klonu, z terenu nieruchomości przy ul. Al. Tysiąclecia 20,

35/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jesionu z terenu nieruchomości przy ul. Zgorzeleckiej,

36/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch robinii akacjowych z terenu nieruchomości przy ul. Orlej 1,

37/2018 Wniosek o zezwolenie na usunięcie akacji z terenu nieruchomości przy ul. Starzyńskiego;

38/2018 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dęba z terenu nieruchomości przy ul. W. Reymonta,

39/2018 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech brzóz z terenu nieruchomości przy ul. Rzemieślniczej,

40/2018 Postanowienie o zawieszeniu postępowania o zezwolenie na usunięcie czterech klonów z terenu nieruchomości przy ul. Bankowej 8;

41/2018 Decyzja w sprawie sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia 17 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Wałowej;

42/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jarzęba z terenu nieruchomości przy ul. Małachowskiego 3;

43/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie modrzewia z terenu nieruchomości przy ul. Małachowskiego 11;

44/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie akacji z terenu nieruchomości przy ul. Starzyńskiego;

45/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dęba z terenu nieruchomości przy ul. W. Reymonta,

46/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech brzóz z terenu nieruchomości przy ul. Rzemieślniczej,

47/2018 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch lip z terenu nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 40ab,

48/2018 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jesionu z terenu nieruchomości przy ul. Mickiewicza 12;

49/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch lip z terenu nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 40ab,

50/2018 Wniosek o zezwolenie na usunięcie orzecha włoskiego z terenu nieruchomości przy ul. Piastów 2 A-B;

51/2018 Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o zezwolenie na usunięcie orzecha włoskiego z terenu nieruchomości przy ul. Piastów 2 A-B;

52/2018 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch drzew rosnących na nasypie przy linii kolejowej nr 282 w Bolesławcu,

53/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jesionu z terenu nieruchomości przy ul. Mickiewicza 12;

54/2018 Wniosek o wyrażenie zgody właściciela na usunięcie ośmiu drzew z terenu nieruchomości będącej w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu;

55/2018 Zgoda właściciela na usunięcie ośmiu drzew z terenu nieruchomości będącej w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu;

56/2018 Wniosek o wyrażenie zgody właściciela na usunięcie dziesięciu drzew z terenu nieruchomości będącej w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu;

57/2018 Decyzja w sprawie sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia dwóch drzew z terenu nieruchomości przy ul. Zabobrze;

58/2018 Zgoda właściciela na usunięcie dziewięciu drzew z terenu nieruchomości będącej w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu;

59/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 drzew z terenu nieruchomości w miejscowości Trzebień;

60/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew rosnących na nasypie przy linii kolejowej nr 282 w Bolesławcu,

61/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Lubańskiej w Bolesławcu;

62/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Spokojnej w Bolesławcu;

63/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie  czterech klonów z terenu nieruchomości przy ul. Kosiby w Bolesławcu

64/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Spokojnej w Bolesławcu;

65/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 drzew oraz krzewów z terenu nieruchomości przy Pl. Popiełuszki w Bolesławcu;

66/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z terenu nieruchomości przy Al. Tysiąclecia 23 w Bolesławcu;

67/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Jesionowej w Bolesławcu

68/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z terenu nieruchomości przy ul. Wróblewskiego w Bolesławcu

69/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 16 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Wałowej w Bolesławcu;

70/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Spokojnej w Bolesławcu;

71/2018 Postanowienie  zawieszeniu postępowania wydanie zezwolenia na usunięcie 19 drzew z terenu nieruchomości w miejscowości Trzebień;

72/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 11 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Lubańskiej w Bolesławcu;

73/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Al. Wojska Polskiego w Bolesławcu;

74/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta w Bolesławcu;

75/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Emilii Plater w Bolesławcu;

76/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Zabobrze w Bolesławcu;

77/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Al. Tysiąclecia w Bolesławcu;

78/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Sienkiewicza w Bolesławcu;

79/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Sienkiewicza w Bolesławcu;

80/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Chrobrego w Bolesławcu;

81/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Spokojnej w Bolesławcu;

82/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Al. Tysiąclecia w Bolesławcu;

83/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa oraz 1 krzewu z terenu nieruchomości przy ul. Jesionowej w Bolesławcu;

84/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Wróblewskiego w Bolesławcu;

85/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 16 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Wałowej w Bolesławcu;

86/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Piastów w Bolesławcu;

87/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Hutniczej w Bolesławcu;

88/2018 Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 drzew z terenu nieruchomości w miejscowości Trzebień;

89/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 drzew oraz 6 krzewów z terenu nieruchomości przy Pl. Popiełuszki w Bolesławcu;

90/2018 Decyzja w sprawie wygaszenia zezwolenia na usunięcie 3 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Sienkiewicza w Bolesławcu;

91/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Zabobrze w Bolesławcu;

92/2018 Zgoda właściciela na usunięcie dwóch drzew z terenu nieruchomości przy ul. Podgórnej;

93/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 1 dwupniowego drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Al. Tysiąclecia w Bolesławcu;

94/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Emilii Plater w Bolesławcu;

95/2018 Decyzja w sprawie umorzenia postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 drzew oraz 6 krzewów z terenu nieruchomości przy Pl. Popiełuszki w Bolesławcu;

96/2018 Zgoda właściciela na usunięcie 1 lipy z terenu nieruchomości przy ul. Podgórnej;

97/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Modrzewiowej w Bolesławcu;

98/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 19 drzew z terenu nieruchomości w miejscowości Trzebień;

99/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew z terenu nieruchomości w pasie drogowym przy ul. Modłowej w Bolesławcu;

100/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 33 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Lubańskiej w Bolesławcu;

101/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 drzew z terenu nieruchomości przy Pl. Popiełuszki w Bolesławcu;

102/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Reymonta w Bolesławcu;

103/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości w pasie drogowym przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu;

104/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 6 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Chrobrego w Bolesławcu;

105/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Hutniczej w Bolesławcu;

106/2018 Zgoda właściciela na usunięcie 1 dęba z terenu nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej;

107/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 drzew oraz 53 m2 krzewów z terenu nieruchomości przy ul. Reymonta w Bolesławcu;

108/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Modrzewiowej w Bolesławcu;

109/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 7 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Reymonta w Bolesławcu;

110/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 34 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Sienkiewicza w Bolesławcu;

111/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Aleja Tysiąclecia w Bolesławcu;

112/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Górników w Bolesławcu;

113/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Ogrodowej w Bolesławcu;

114/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Kosiby w Bolesławcu;

115/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 3 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Al. Wojska Polskiego w Bolesławcu;

116/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta w Bolesławcu;

117/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 26 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Lubańskiej w Bolesławcu;

118/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 19 drzew z terenu nieruchomości przy Pl. Popiełuszki w Bolesławcu;

119/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Reymonta w Bolesławcu;

120/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 29 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Sienkiewicza w Bolesławcu;

121/2018 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Reymonta w Bolesławcu;

122/2018 Decyzja w sprawie braku zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości przy Rodzinnych Ogrodów Działkowych ,,Gwarek” w Bolesławcu;

123/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 5 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Aleja Tysiąclecia w Bolesławcu;

124/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości przy ul. ogrodowej w Bolesławcu;

125/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 6 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Górników w Bolesławcu;

126/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Kosiby w Bolesławcu;

127/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Mostowej w Bolesławcu;

128/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Mostowej w Bolesławcu;

129/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego w Bolesławcu

130/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu

131/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu

132/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Mostowej w Bolesławcu;

133/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew oraz dwóch skupisk krzewów z terenu nieruchomości przy ul. Kilińskiego w Bolesławcu;

134/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 30 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Widok w Bolesławcu;

135/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 15 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego w Bolesławcu;

136/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Starzyńskiego w Bolesławcu;

137/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Leśnej w Bolesławcu;

138/2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Staszica w Bolesławcu;

139/2018 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Staszica w Bolesławcu;

Wytworzył:
Katarzyna Graczyk
(2018-02-01)
Udostępnił:
Wójcik Jolanta
(2018-02-05 17:00:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Fecyk Justyna
(2019-03-18 10:52:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki