Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich - Starszy Inspektor - Małgorzata Rychert

Małgorzata Rychert

pl. Piłsudskiego 1, p. 508

tel. +48 75 645 65 04

e-mail: m.rychert@um.boleslawiec.pl


Kompetencje:
 
Stosowanie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie opieki nad bezdomnością zwierząt, prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i nieczystości ciekłych; zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2018-12-28)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2018-12-28 09:36:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2023-05-24 11:55:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki