Karty informacyjne

01/2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gatunku dąb z terenu nieruchomości przy ul. Generała Augusta Fieldorfa „Nila”

02/2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 45 sztuk drzew z gatunku świerk kłujący, świerk pospolity, klon zwyczajny, klon polny, lipa drobnolistna, dąb czerwony z terenu Jednostki Wojskowej w Bolesławcu.

03/2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 sztuk drzew z gatunku świerk z terenu nieruchomości przy ul. Łasickiej

04/2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z gatunku modrzew z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego RELAKS przy ul. Staroszkolnej

05/2019 Decyzja w sprawie sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia dwustu czterdziestu pięciu (245) sztuk drzew gatunku sosna, stu sześćdziesięciu ośmiu (168) sztuk drzew gatunku brzoza oraz sześciu (6) sztuk drzew gatunku topola na nieruchomości przy ul. Generała Augusta Fieldorfa „Nila”

06/2019 Wniosek o zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Ślusarskiej

07/2019 Wniosek o zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Jagiellonów

08/2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gatunku świerk koreański z terenu nieruchomości przy ul. Różanej

09/2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gatunku topola z nieruchomości przy ul. Bankowej

10/2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech drzew z gatunku robinia akacjowa z nieruchomości przy ul. Bronisława Kosiby

11/2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z gatunku klon jawor w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2273D, ul. Lubańska

12/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie pięciu drzew z gatunku: - świerk kłujący – szt. 5, o obwodach pnia mierzonym na wysokości 130 cm - 37 cm, 42 cm, 49 cm, 32 cm i 43 cm przy ul. Łasickiej 31 w Bolesławcu

13/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z gatunku modrzew europejski, o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 110 cm i 122 cm z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego RELAKS przy ul. Staroszkolnej

14/2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości - działka ewidencyjna nr 103/25 obręb Trzebień, gmina wiejska Bolesławiec, 3 sztuk drzew gatunku topola osika oraz 162 m2 krzewów z terenu nieruchomości - działka ewidencyjna nr 103/29 obręb Trzebień, gmina wiejska Bolesławiec, oraz 200 m2 krzewów z terenu nieruchomości - działka ewidencyjna nr 103/33 obręb Trzebień, gmina wiejska Bolesławiec

15/2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z terenu nieruchomości przy pl. ks. Jerzego Popiełuszki  w Bolesławcu,

16/2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie pięciu sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Reymonta

17/2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech drzew z terenu nieruchomości przy ul. Kościuszki

18/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Ślusarskiej w Bolesławcu

19/2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 10 sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Pogodnej w Bolesławcu

20/2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Staszica

21/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Jagiellonów

22/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Różanej w Bolesławcu

23/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Bankowej w Bolesławcu

24/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Kosiby w Bolesławcu

25/2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 35 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Chrobrego nr 3

26/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 35 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Chrobrego nr 3

27/2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z rodzaju dąb o obwodzie pnia 240 cm z terenu nieruchomości przy ul. Żołnierzy Wyklętych w Bolesławcu

28/2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzech sztuk drzew z rodzaju klon z terenu nieruchomości przy ul. Reymonta

29/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata oraz 1 sztuki drzewa topola osika z terenu nieruchomości - działka ewidencyjna nr 103/25 obręb Trzebień, gmina wiejska Bolesławiec, 3 sztuk drzew gatunku topola osika oraz 162 m2 krzewów z terenu nieruchomości - działka ewidencyjna nr 103/29 obręb Trzebień, gmina wiejska Bolesławiec, oraz 200 m2 krzewów z terenu nieruchomości - działka ewidencyjna nr 103/33 obręb Trzebień, gmina wiejska Bolesławiec

30/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch sztuk drzew z terenu nieruchomości przy pl. ks. Jerzego Popiełuszki  w Bolesławcu

31/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie pięciu sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Reymonta

32/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku dąb z terenu nieruchomości przy ul. Generała Augusta Fieldorfa „Nila”

33/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Reymonta

34/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech drzew z terenu nieruchomości przy ul. Kościuszki

35/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Pogodnej w Bolesławcu

36/2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dębu z terenu nieruchomości przy ul. Reymonta

37/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z gatunku klon jawor w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2273D, ul. Lubańska

38/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dębu z terenu nieruchomości przy ul. Reymonta

39/2019 Wniosek o zezwolenie na usunięcie lipy szerokolistnej siedmiopniowej rosnącej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2273D, ul. Modłowa

40/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech drzew z terenu nieruchomości przy ul. Artyleryjskiej 1

41/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Cichej nr 5

42/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Staszica nr 9

43/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 45 sztuk drzew z gatunku świerk kłujący, świerk pospolity, klon zwyczajny, klon polny, lipa drobnolistna, dąb czerwony z terenu Jednostki Wojskowej w Bolesławcu

44/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z terenu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych przy Alei Tysiąclecia w Bolesławcu

45/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech drzew z terenu nieruchomości przy ul. Artyleryjskiej 1

46/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Cichej nr 5

47/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech drzew z terenu nieruchomości przy ul. Korfantego 4-6

48/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego nr 25

49/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech drzew z terenu nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej nr 38

50/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia 240 cm z terenu nieruchomości przy ul. Żołnierzy Wyklętych w Bolesławcu

51/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku lipa szerokolistna siedmiopniowa, o ob. pni: 161 cm, 126 cm, 140 cm, 107 cm, 111 cm, 210 cm, 73 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2272D - ul. ul. Modłowa w Bolesławcu, działka nr 109/3 obręb 4 miasta Bolesławiec

52/2019 Decyzja w sprawie wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia dwóch sztuk drzew  gatunku świerk, rosnących przy placu Piastowskim w Bolesławcu

53/2019 Decyzja w sprawie wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia czternastu sztuk drzew, rosnących, przy ul. Modłowej w Bolesławcu

54/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Wańkowicza nr 11-17 w Bolesławcu, działka nr 440/2 obręb 10 miasta Bolesławiec

55/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego nr 62-72 w Bolesławcu, działka nr 108 obręb 10 miasta Bolesławiec

56/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew – świerku zwykłego o obwodzie pnia 53 cm oraz świerku srebrnego o obwodzie pnia 40 cm z terenu nieruchomości przy placu Piastowskim w Bolesławcu

57/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia w Bolesławcu

58/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Reymonta w Bolesławcu

59/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech drzew z gatunku topola kanadyjska z terenu nieruchomości przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu

60/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z terenu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych przy Alei Tysiąclecia w Bolesławcu

61/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa w terenu nieruchomości przy ul. Reymonta w Bolesławcu

62/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z rodzaju jarząb z terenu nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 45-46 w Bolesławcu

63/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z rodzaju jarząb z terenu nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 21-32 w Bolesławcu

64/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z rodzaju jarząb z terenu nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 6-20 w Bolesławcu

65/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech drzew z gatunku robinia akacjowa z terenu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych przy Alei Tysiąclecia w Bolesławcu

66/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  drzewa z rodzaju świerk z terenu nieruchomości przy ul. Kaszubskiej nr 5 w Bolesławcu

67/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa, z gatunku lipa drobnolistna, z terenu pasa drogowego ulicy Chrobrego w Bolesławcu

68/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa przy ul. Cichej w Bolesławcu

69/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z gatunku jesion wyniosły z terenu pasa drogowego ulicy Modłowej w Bolesławcu, działka nr 16 obręb 4 miasta Bolesławiec

70/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa, zlokalizowanego przy ul. Parkowej nr 11 w Bolesławcu

71/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech drzew z terenu nieruchomości przy ul. Korfantego 4-6 w Bolesławcu

72/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech drzew z terenu nieruchomości przy ul. Artyleryjskiej 1

73/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z  gatunku jarząb pospolity z terenu nieruchomości przy ul. Wańkowicza nr 11-17 w Bolesławcu, działka nr 440/2 obręb 10 miasta Bolesławiec

74/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku wierzba babilońska odm. mandżurskiej, z terenu nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego nr 62-72 w Bolesławcu, działka nr 108 obręb 10 miasta Bolesławiec

75/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa - świerku kłującego, z terenu nieruchomości przy Placu Piastowskim w Bolesławcu oraz decyzja odmowa wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa – świerku pospolitego,  z terenu nieruchomości przy Placu Piastowskim w Bolesławcu

76/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 23 drzew zlokalizowanych przy ul. Śluzowej działka nr 470/3 obręb 8 miasta Bolesławiec

77/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Brzozowej w Bolesławcu

78/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech drzew z gatunku topola kanadyjska, z terenu nieruchomości ulicy Dolne Młyny nr 42 w Bolesławcu

79/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie  jednego drzewa z gatunku jarząb pospolity, o obwodzie pnia 74 cm mierzonego na wysokości 130 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Jana Pawła II nr 45-56 w Bolesławcu

80/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku jarząb pospolity, o obwodzie pnia 86 cm mierzonego na wysokości 130 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Jana Pawła II nr 21-26, 27-32 w Bolesławcu

81/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z jarząb pospolity, o obwodzie pnia 104 cm mierzonego na wysokości 130 cm,, z terenu nieruchomości przy ul. Jana Pawła II  nr 6-20 w Bolesławcu

82/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech drzew z gatunku: robinia akacjowa o obwodach pni: 212, 235 i 237 cm, rosnących na terenie nieruchomości przy alei Tysiąclecia nr 30 w Bolesławcu

83/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie czterech drzew z rodzaju: lipa, klon, orzech włoski oraz jednego krzewu z rodzaju jałowiec, z terenu nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego nr 1 w Bolesławcu, działka nr 127/2 obręb 4 miasta Bolesławiec

84/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech drzew z terenu nieruchomości przy Plac Pokoju nr 1-2-3 w Bolesławcu

85/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie stu dwudziestu dziewięciu drzew (zlokalizowanych w strefie kontrolowanej gazociągu), z terenów n/w nieruchomości

•działki ewidencyjne nr: 528, 532, 10/10 obręb 2 miasta Bolesławiec

•działki ewidencyjne nr: 3/1, 4 obręb 4 miasta Bolesławiec

•działki ewidencyjne nr: 13/24, 22/8, 22/2 obręb 5 miasta Bolesławiec

86/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku świerk pospolity, o obwodzie pnia 110 cm, z terenu przy ul. Kaszubskiej nr 5 w Bolesławcu

87/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku głóg jednoszyjkowy, o obwodzie pnia 135 cm z terenu nieruchomości przy ulicy Cichej nr 5 w Bolesławcu

88/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwudziestu trzech drzew z terenu nieruchomości przy ul. Śluzowej w Bolesławcu

89/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku świerk kłujący, o obwodzie pnia 100 cm z terenu nieruchomości przy ulicy Brzozowej w Bolesławcu

90/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 58 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Cieszkowskiego działka nr 181/2 obręb miasta Bolesławiec

91/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z rodzaju topola, z terenu nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego w Bolesławcu, działka nr 439/2 obręb 10 miasta Bolesławiec

92/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 53 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Cieszkowskiego działka nr 181/2 obręb 4 miasta Bolesławiec, oraz decyzja odmowna wydania zezwolenia na usunięcie 5 drzew z terenu nieruchomości działka nr 109/3 obręb 4 miasta Bolesławiec

93/2019 Decyzja sprzeciw wobec zamiaru usunięcia 7 sztuk drzew rosnących ma ternie nieruchomości przy ul. Chrobrego w Bolesławcu

94/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego nr 1 w Bolesławcu, działka nr 127/2 obręb 4 miasta Bolesławiec, drzewa z gatunku orzech włoski

95/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Okrzei

96/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Chrobrego 5, działka nr  4/1 obręb 10 miasta Bolesławiec

97/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 18 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Modłowej nr 8, działka nr  64/11, 555 obręb 4 miasta Bolesławiec

98/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Fieldorfa Nila

99/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Zabobrze

100/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech drzew z terenu nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej nr 38 w Bolesławcu

101/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa zlokalizowanego w pasie drogowym drogi publicznej nr 297 ul. Jeleniogórska w km 74+665, działka nr  3/3 obręb 15 miasta Bolesławiec

102/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z gatunku lipa szerokolistna, o obwodach pni: 185 cm oraz 270 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2313D - ul. Modłowa w Bolesławcu, działka nr 109/2 obręb 4 miasta Bolesławiec

103/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie stu dwudziestu dziewięciu drzew (zlokalizowanych w strefie kontrolowanej gazociągu), z terenów n/w nieruchomości

•działki ewidencyjne nr: 528, 532, 10/10 obręb 2 miasta Bolesławiec

•działki ewidencyjne nr: 3/1, 4 obręb 4 miasta Bolesławiec

•działki ewidencyjne nr: 13/24, 22/8, 22/2 obręb 5 miasta Bolesławiec

104/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku brzoza brodawkowata, o obwodzie pnia 77 cm mierzonego na wysokości 130 cm,, z terenu nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego w Bolesławcu, działka nr 439/2 obręb 10 miasta Bolesławiec

105/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 34 drzew z terenu nieruchomości przy ul. Śluzowej w Bolesławcu

106/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z rodzaj topola, z terenu nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego nr 51 w Bolesławcu

107/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie osiemnastu sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Modłowej nr 8 w Bolesławcu, działki nr 64/17, 555 obręb 4 miasta Bolesławiec

108/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku brzoza brodawkowata, z terenu nieruchomości przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” nr 29 w Bolesławcu

109/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z gatunku robinia akacjowa z terenu nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej nr 38 w Bolesławcu

110/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie ośmiu drzew z terenu nieruchomości przy ul. Chrobrego 5 w Bolesławcu

111/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech drzew z gatunku robinia akacjowa, z terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Chemik”, zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Kościuszki, działka nr 311 obręb 2 miasta Bolesławiec

112/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech drzew: lipy holenderskiej oraz topoli kanadyjskiej, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 82, obręb 10 miasta Bolesławiec oraz lipy drobnolistnej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 9, obręb 10 miasta Bolesławiec,  stanowiących pas drogowy drogi powiatowej (bez numeru) przy ul. Chrobrego w Bolesławcu

113/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech drzew z rodzaju: wierzba, daglezja, z terenu nieruchomości przy ul. Obrońców Helu nr 10 w Bolesławcu, działka nr 337 obręb 9 miasta Bolesławiec

114/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie czterech drzew z gatunku świerk, z terenu nieruchomości przy ul. Rajskiej nr 8/12 w Bolesławcu

115/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z rodzaju jarząb z terenu nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego nr 38AB w Bolesławcu, działka nr 112/30 obręb 10 miasta Bolesławiec

116/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z rodzaju jarząb z terenu nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego nr 40AB w Bolesławcu, działka nr 112/28 obręb 10 miasta Bolesławiec.

117/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z rodzaju jarząb z terenu nieruchomości przy ul. Jana Pawła II nr 6-10, 11-15 i 16-20 w Bolesławcu, działka nr 121/26 obręb 10 miasta Bolesławiec.

118/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z gatunku lipa szerokolistna, o obwodach pni: 185 cm oraz 270 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2313D - ul. Modłowa w Bolesławcu, działka nr 109/2 obręb 4 miasta Bolesławiec

119/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku robinia akacjowa, z terenu nieruchomości przy ulicy Zygmunta Augusta 17-17A w Bolesławcu

120/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku topola osika, o obwodzie pnia 140 cm mierzonego na wysokości 130 cm,, z terenu nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego nr 51 w Bolesławcu, działka nr 98 obręb 10 miasta Bolesławiec

121/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech drzew z gatunku jodła pospolita, z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RELAKS I” w Bolesławcu, przy alei  Tysiąclecia w Bolesławcu

122/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie trzech drzew z gatunku robinia akacjowa, z terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Chemik”, zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Kościuszki w Bolesławcu

123/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku topola kanadyjska, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej (bez numeru) przy ul. Bolesława Chrobrego w Bolesławcu, działka nr 82 obręb 10 miasta Bolesławiec

124/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie sześciu drzew, z terenu nieruchomości przy ulicy Staszica - Wróblewskiego w Bolesławcu

125/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czterech sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Rajskiej w Bolesławcu

126/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z gatunku wierzba płacząca oraz jednego drzewa z gatunku daglezja zielona, z terenu nieruchomości przy ul. Obrońców Helu nr 10 w Bolesławcu

127/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwudziestu dwóch drzew z gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 1, obręb 11 miasta Bolesławiec stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 2273D przy ul. Lubańskiej w Bolesławcu.

128/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku lipa drobnolistna, o obwodzie pnia 173 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 297 - ul. Jeleniogórska w Bolesławcu, działka nr 3/3 obręb 15 miasta Bolesławiec

129/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie ośmiu sztuk drzew z gatunku świerk pospolity, z terenu nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego nr 5 w Bolesławcu, działka ewidencyjna nr 4/1 obręb 10 miasta Bolesławiec

130/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku jarząb pospolity, o obwodzie pnia 60 cm mierzonego na wysokości 130 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego nr 40AB w Bolesławcu, działka nr 112/28 obręb 10 miasta Bolesławiec

131/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku jarząb pospolity, o obwodzie pnia 100 cm mierzonego na wysokości 130 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego nr 38AB w Bolesławcu, działka nr 112/30 obręb 10 miasta Bolesławiec

132/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku jarząb pospolity, o obwodzie pnia 58 cm mierzonego na wysokości 130 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Jana Pawła II nr 6-10, 11-15 i 16-20 w Bolesławcu, działka nr 121/26 obręb 10 miasta Bolesławiec

133/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew  z gatunku: lipa drobnolistna o obwodach pni 143 cm i 201 cm, drzewa z gatunku żywotnik olbrzymi o obwodzie pnia 60 cm oraz drzewa z gatunku dąb czerwony dwupniowy o obwodzie pni 81 cm i 50 cm, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 1, obręb 11 miasta Bolesławiec stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 2273D przy ul. Lubańskiej w Bolesławcu

134/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Jagiellonów w Bolesławcu,

135/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Hutniczej w Bolesławcu,

136/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku robinia akacjowa, z terenu nieruchomości przy ulicy Zygmunta Augusta 17-17A w Bolesławcu,

137/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy dwupniowy, z terenu nieruchomości przy ul. Jagiellonów w Bolesławcu,

138/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości przy ul. Hutniczej w Bolesławcu

139/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa, z terenu nieruchomości przy ulicy Wróblewskiego w Bolesławcu,

140/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie lipy holenderskiej oraz lipy drobnolistnej, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej (bez numeru) przy ul. Bolesława Chrobrego w Bolesławcu

141/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku klon zwyczajny z terenu nieruchomości ulicy Wróblewskiego nr 11 w Bolesławcu

142/2019 Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie pięciu drzew z terenu nieruchomości przy ulicy Staszica nr 11 - Wróblewskiego w Bolesławcu

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Justyna Fecyk
(2019-02-01)
Udostępnił:
Fecyk Justyna
(2019-03-07 09:24:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Fecyk Justyna
(2020-02-12 14:06:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki