Rejestr interpelacji i wniosków 2019 r.

Rejestr interpelacji i wniosków - Marzec
Nr Imię i nazwisko W sprawie Odpowiedź na interpelację
1. Maciej Małkowski

 oświetlenia skateparku przy wiadukcie

 Odpowiedź

2. Maciej Małkowski

 przyłączenia budynku przy ul. Wąskiej do sieci ciepłowniczej ZEC

 Odpowiedź

3. Maciej Małkowski

 realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie realizacji BHP i p. poż. w latach 2015-2018 w szkołach podstawowych i w przedszkolach  

 Odpowiedź

4.

Stanisław Wiącek

1. montażu monitoringu przy ul. B. Kosiby 20-54

2. montaż znaku B 36 zakazu zatrzymywania się na nowo wybudowanym chodniku przy ul. Starzyńskiego 

Odpowiedź

 

5. Dawid Sarbak  udostępnienia wykazu ulic oraz numerów budynku, które objęte zostały aktualizacją wyceny gruntów w 2018 r.

Odpowiedź

6. Szymon Pogoda  naprawy ławek oraz koszy na śmieci w parku miejskim przy ul. Sądowej

Odpowiedź

7. Maciej Małkowski  kontynuacji programu wypożyczenia rowerów miejskich Odpowiedź
8. Maciej Małkowski  wydatków miejskich jednostek TBS, MZGK, MZGM, PWiK, ZEC, MZK, MOPS , Straż Miejska, DPS, MBP, Muzeum Ceramiki na promocję w mediach w 2018 r.

1. Odpowiedź

2. Odpowiedź

9. Maciej Małkowski  przychodów jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec - MOSiR, MZGK, BOK z tytułu zawartych umów z komitetami wyborczymi w trakcie kampanii wyborczej wyborów samorządowych w 2018 r.

1. Odpowiedź

2. Odpowiedź

10. Dariusz Filistyński  naprawy drogi wewnętrznej przy ul. Gdańskiej 

Odpowiedź

11. Dawid Sarbak  zamontowania progu zwalniającego lub podrzutowego na ul. T. Kościuszki

1. Odpowiedź

2. Odpowiedź

12. Iwona Bojko  doposażenia podwórka zlokalizowanego w kwartale ulic Słowackiego, Żwirki i Wigury oraz Chrobrego

Odpowiedź

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2019-03-12)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2019-03-12 15:07:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-10 16:04:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki