☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 29.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KU SP 04 Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

KU-SP 04

Wersja z dnia 6 września 2021 r.

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Społeczny

Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o zmianę danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych składa się za pomocą systemu teleinformatycznego: Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia . Wnioski składane są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym. Wniosek musi zostać złożony w formie elektronicznej.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zaświadczenie o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wydaje się niezwłocznie.

Na podstawie art. 37 ustawy kodeks postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie (wyjaśnienie przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie).

Stronie przysługuje wniesienie ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a.

 

 

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Urząd Miasta Bolesławiec - Wydział Społeczny

Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec, pokój nr 308. tel. 75 645-65-21.

Podanie z załącznikami może być złożone za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) (http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=66986)

spełniającą standardy określone i opublikowane przez ministra właściwego ds. informatyzacji (na ePUAP) - art. 63 § 3a k.p.a. określa wymogi podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Na podstawie art. 107 k.p.a. przysługuje zrzeczenie się prawa do odwołania jedynie przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Stronie przysługuje prawo do złożenia skargi na bezczynność lub przewlekłe postępowanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

VI. UWAGI:

1. Odbiór zaświadczenia może nastąpić w jednej z dwóch form:

- osobiście przez wnioskodawcę,

- za pośrednictwem poczty.

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

2. W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy - art. 96a § 1 k.p.a.

Podstawa prawna:

1. Art.35 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ).

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2021-09-06)
Udostępnił:
Agnieszka Zienkiewicz
(2019-09-27 08:33:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Jakimowicz
(2021-09-21 08:55:11)
 
 
liczba odwiedzin: 6421907

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X