Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Bolesławiec

Informacja dla mieszkańców miasta Bolesławiec dotycząca podmiotu odbierającego odpady komunalne z nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi

(zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Bolesławcu

ul. S. Staszica 6, 59-700 Bolesławiec

tel. /fax: 75/ 734 62 71, tel. kom. 727 400 200

http://www.mzgk.com.pl, e-mail: mzgk@mzgk.com.pl

 

Wytworzył:
Sylwia Michałeczko
(2020-09-09)
Udostępnił:
Fecyk Justyna
(2019-11-06 12:52:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Michałeczko Sylwia
(2021-04-13 13:30:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki