Punkt Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny
 i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

(zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach)

Punkt Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

 

Dane adresowe punktu:

adres:

59-700 Bolesławiec, ul. St. Staszica 6

tel./fax:

75 / 734 62 71 wew. 34

godz. pracy:

pon. - piątek. w godz. 8.00-18.00

sobota w godz. 8:00-16;00

e-mail:

mzgk@mzgk.com.pl

 Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r. , poz.1895) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego ( Dz.U. Nr 6, poz.39) Główny Inspektor Ochrony Środowiska nadał Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. numer rejestrowy:  E0000036Z.

Wytworzył:
Sylwia Michałeczko
(2019-11-06)
Udostępnił:
Michałeczko Sylwia
(2019-11-06 13:07:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Michałeczko Sylwia
(2021-04-13 13:54:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki