Miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierajacy odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Informacja dla mieszkańców miasta Bolesławiec dotycząca miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 (zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
 

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Trzebieniu
Trzebień, ul. Spacerowa 24,
59-700 Bolesławiec

Biuro: 75/735-42-71
fax: 75/764-28-93

e-mail: zuok@mzgk.com.pl

 

Wytworzył:
Sylwia Michałeczko
(2019-11-06)
Udostępnił:
Michałeczko Sylwia
(2019-11-06 13:15:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Michałeczko Sylwia
(2021-04-13 13:33:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki