Rok 2020

01/2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT34650_BOL_PÓŁNOC” na terenie działki nr 83/3 obręb 0004 miasta Bolesławiec, przy ul. T. Kościuszki 30A

02/2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie istniejącej instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych oraz instalacji wtrysku w zakładzie spółki SRG Global Bolesławiec Sp. z o.o., w Bolesławcu przy ul. Przemysłowej 1, na działkach o numerach ewidencyjnych: 67/24, 67/34, 15/8 obręb 0004 Miasta Bolesławiec

03/2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej stacji paliw”, realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 337/3, 337/5, 337/6 obręb 0003 miasta Bolesławiec

04/2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej stacji paliw”, realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 337/3, 337/5, 337/6 obręb 0003 miasta Bolesławiec

05/2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej stacji paliw”, realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 337/3, 337/5, 337/6 obręb 0003 miasta Bolesławiec, Sudeckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra

06/2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa hali magazynowo produkcyjnej”, realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 67/41, 67/42, 67/43, 67/44 obręb 0004 miasta Bolesławiec, Favorite Gifts Print Europe Sp. z o.o.

07/2020 Postanowienie o odmowie spółce „KEGGER” Sp. z o.o.,  ul. Marka Hłaski nr 28a, 54-608 Wrocław, wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem o część produkcyjną”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 67/30 i 67/31 obręb 4 miasta Bolesławiec przy ul. Przemysłowej nr 7 w Bolesławcu.

 

 

Wytworzył:
Justyna Fecyk
(2020-01-02)
Udostępnił:
Fecyk Justyna
(2020-01-14 13:35:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Fecyk Justyna
(2021-01-14 15:00:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki