☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Prezydenta Miasta rok 2020

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 101-150
Nr Data W sprawie Typ pliku
101/2020 27.04.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r. pdf
102/2020 27.04.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 186/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zasad zarządzania treścią elektronicznych zasobów informacyjnych publikowanych na stronach internetowych Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
103/2020 29.04.2020

w sprawie zakazu organizacji zajęć i imprez w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

zmieniono zarządzeniem nr 178/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 16 czerwca 2020 r. 

pdf
104/2020 29.04.2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
105/2020 29.04.2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Polnej Nr 4 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
106/2020 29.04.2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
107/2020 30.04.2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec w ramach realizacji projektu grantowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1. "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, w ramach Konkursu Grantowego "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" pdf
108/2020 04.05.2020

w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców lub dzierżawców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

utraciło moc zarządzeniem nr 111/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 08 maja 2020 r.

pdf
109/2020 06.05.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r. pdf
110/2020 06.05.2020 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bolesławcu - budynek administracji i łącznik. pdf
111/2020 08.05.2020 w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców lub dzierżawców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii pdf
112/2020 11.05.2020 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: „Przebudowa ulicy Bankowej w Bolesławcu – wlot z ulicy Bankowej - Karola Miarki” pdf
113/2020 14.05.2020 pdf
114/2020 14.05.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r. pdf
115/2020 14.05.2020 w sprawie organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów na obszarze Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
116/2020 20.05.2020 w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2019 roku pdf
117/2020 20.05.2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 325/4, położonej w Bolesławcu przy ul. Szarotek - do sprzedaży w drodze bezprzetargowej pdf
118/2020 20.05.2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, składającej się z działek niezabudowanych nr 325/6 i nr 325/2, położonej w Bolesławcu przy ul. Szarotek - do sprzedaży w drodze bezprzetargowej pdf
119/2020 20.05.2020 w sprawie przeznaczenia części gruntów położonych przy ul. Modłowej (dz. nr 110/1) oraz ul. Willowej (dz. nr 190) w Bolesławcu - do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
120/2020 20.05.2020 w sprawie przeznaczenia części gruntu położonego przy ul. Modłowej (dz. nr 112) w Bolesławcu - do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej. pdf
121/2020 20.05.2020 w sprawie przeznaczenia części gruntu położonego przy ul. Willowej (dz. nr 190) w Bolesławcu - do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
122/2020 25.05.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
123/2020 25.05.2020 w sprawie przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Modłowej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
124/2020 25.05.2020 w sprawie przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Tulipanowa do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
125/2020 25.05.2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 157/32, położonej w Bolesławcu przy ul. Kleeberga - do sprzedaży w drodze bezprzetargowej pdf
126/2020 25.05.2020 w sprawie przeznaczenia gruntów położonych przy ul. Słonecznej (dz. nr 2/29) oraz ul. Kosiby (część dz. nr 554/4) w Bolesławcu - do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
127/2020 25.05.2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 65/4, położonej w Bolesławcu przy ul. Zabobrze - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
128/2020 25.05.2020 w sprawie przeznaczenia części grunu położonego przy ul. Modłowej (dz. nr 110/1, 115/1, 118) w Bolesławcu - do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
129/2020 25.05.2020 w sprawie przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek 36/12 do oddania w dzierżawę na okres od 18 maja do 30 września 2019 r. - w drodze bezprzetargowej pdf
130/2020 25.05.2020 w sprawie przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy pl. Ks. J. Popiełuszki do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
131/2020 25.05.2020 w sprawie przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Prusa 10/11 do oddania w dzierżawę na okres 18 maja do 30 września 2020 r. - w drodze bezprzetargowej pdf
132/2020 25.05.2020 w sprawie przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Prusa 8/9 do oddania w dzierżawę na okres 18 maja do 30 września 2020 r. - w drodze bezprzetargowej pdf
133/2020 25.05.2020 w sprawie przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek 38 do oddania w dzierżawę na okres od 18 maja do 31 października 2020 r. - w drodze bezprzetargowej pdf
134/2020 25.05.2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
135/2020 25.05.2020 w sprawie przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Prusa 22/23 do oddania w dzierżawę na okres od 18 maja do 30 września 2020 r. - w drodze bezprzetargowej pdf
136/2020 25.05.2020 w sprawie przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. A.Asnyka do oddania w dzierżawę na okres od 18 maja do 30 września 2020 r. - w drodze bezprzetargowej pdf
137/2020 26.06.2020 pdf
138/2020 27.05.2020 pdf
139/2020 27.05.2020 pdf
140/2020 27.05.2020 pdf
141/2020 27.05.2020 pdf
142/2020 27.05.2020 pdf
143/2020 27.05.2020 pdf
144/2020 27.05.2020 pdf
145/2020 28.05.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r. pdf
146/2020 28.05.2020 w sprawie przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek 22/23 do oddania w dzierżawę na okres od 18 maja do 30 września 2020 r. - w drodze bezprzetargowej. pdf
147/2020 28.05.2020 w sprawie przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek 9/10 do oddania w dzierżawę na okres od 18 maja do 31 października 2020 r. - w drodze bezprzetargowej pdf
148/2020 28.05.2020 sprawie przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek 4/5 do oddania w dzierżawę na okres od 18 maja do 30 września 2020 r. - w drodze bezprzetargowej pdf
149/2020 02.06.2020 w sprawie przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Rynek do oddania w dzierżawę na okres od 18 maja do 30 września 2020 r. - w drodze bezprzetargowej pdf
150/2020 02.06.2020 w sprawie przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Prusa 16/18 do oddania w dzierżawę na okres od 18 maja do 30 września 2020 r. - w drodze bezprzetargowej pdf

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2020-04-27)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2020-04-30 10:32:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-19 10:59:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522