Rejestr interpelacji i wniosków 2020 r.

Rejestr interpelacji i wniosków - Czerwiec
Nr Imię i nazwisko Dotyczy Odpowiedź na interpelację
1. Dawid Sarbak zamontowania przy wjeździe na teren parkingu znaku B-1 wraz z tabliczką "nie dotyczy mieszkańców al. Tysiąclecia 4, 6, 8, 10 oraz użytkowników garaży" Odpowiedź
2. Iwona Bojko

uczczenia 30. rocznicy pierwszych wyborów do rad gmin poprzez posadzenie na terenie miasta 30 jednakowych drzew liściastych

Odpowiedź
3. Szymon Pogoda propozycji zmian do uchwały Rady Miasta Bolesławiec w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat podjętej podczas XIX sesji Rady Miasta w dniu 20 maja 2020 r.  

Odpowiedź

4. Maciej Małkowski zgłoszenia do udziału w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dofinansowania na budowę, rozbudowę lub remont sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiorników wód opadowych

Odpowiedź

5. Maciej Małkowski wniesienia zmiany w przyjętej przez Radę Miasta Bolesławiec uchwale w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat podjętej podczas XIX sesji Rady Miasta Bolesławiec w dniu 20 maja 2020 r. Odpowiedź

6.

Dawid Sarbak
zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych segregowanych usytuowanych w podwórku al. 1000-lecia 4, 6, 8, 10, 12/16 oraz ul. Spokojnej 1/3 Odpowiedź
7. Dominik Chodyra przeprowadzonych jakichkolwiek badań pod kątem występowania COVID-19 wśród nauczycieli i opiekunów miejskich placówek oświatowych

Odpowiedź

8. Maciej Małkowski uzupełnienia informacji dotyczącej raportów i wykazu kontroli zewnętrznych oraz audytów wewnętrznych na stronie BiP 

Odpowiedź

9. Dominik Chodyra zmiany organizacji przebiegu ścieżek rowerowych Odpowiedź

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2020-06-01)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2020-06-01 13:34:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-10 15:47:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki