Karty informacyjne 2021 r.

1/2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech sztuk drzew z terenu działki nr 962/1 obręb 9 miasta Bolesławiec, przy ul. Zygmunta Augusta 29 w Bolesławcu

2/2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu działki nr 186 obręb 3 miasta Bolesławiec przy ul. Mostowej w Bolesławcu

3/2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Chemik”, zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Kościuszki, działka nr 311 obręb 2 miasta Bolesławiec

4/2021 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch sztuk drzew z terenu działki nr 226/26 obręb 14 miasta Bolesławiec przy al. Tysiąclecia nr 54 w Bolesławcu oraz jednego drzewa rosnącego na granicy działek nr 226/25 i 226/26 obręb 14 miasta Bolesławiec przy al. Tysiąclecia nr 56 i 54 w Bolesławcu

5/2021 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu działki nr 121/28 obręb 10 miasta Bolesławiec przy ul. Jana Pawła II 26AB w Bolesławcu

6/2021 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Mostowej w Bolesławcu, działka nr 186 obręb 3 miasta Bolesławiec

7/2021 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech sztuk drzew z terenu działki nr 962/1 obręb 9 miasta Bolesławiec, przy ul. Zygmunta Augusta 29 w Bolesławcu

8/2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch sztuk drzew z terenu działki nr 219/52 obręb 9 miasta Bolesławiec, przy ul. Wesołej w Bolesławcu

9/2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dziewięciu sztuk drzew z terenu działki ewidencyjnej nr 27/21 obręb 14 miasta Bolesławiec, przy Alei Tysiąclecia 26 w Bolesławcu

10/2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie siedmiu sztuk drzew z terenu działek ewidencyjnych nr 555 i 64/13 obręb 4 miasta Bolesławiec, przy ul. Modłowej w Bolesławcu

11/2021 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Chemik”, zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Kościuszki, działka nr 311 obręb 2 miasta Bolesławiec

12/2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr 5/38 obręb 14 miasta Bolesławiec

13/2021 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa o obwodach pni: 200 cm i 210 cm, mierzonych na wysokości 1,3 m, z terenu działki nr 219/52 obręb 9 miasta Bolesławiec, przy ul. Wesołej w Bolesławcu

14/2021 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie pięciu sztuk drzew, z terenu działki ewidencyjnej nr 27/21 obręb 14 miasta Bolesławiec, przy Alei Tysiąclecia 26 w Bolesławcu

15/2021 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie siedmiu sztuk drzew, z terenu nieruchomości przy ul. Modłowej nr 8 w Bolesławcu, działki ewidencyjne nr 555 i 64/13 obręb 4 miasta Bolesławiec

16/2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  drzewa z gatunku modrzew europejski, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 72/1 obręb 12 miasta Bolesławiec

17/2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech sztuk drzew, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2272D ulica Modłowa w Bolesławcu, działka nr 109/3 obręb 4 miasta Bolesławiec

18/2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Bankowej nr 3 w Bolesławcu, działka nr 13/13 obręb 11 miasta Bolesławiec

19/2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  drzewa z gatunku grab pospolity z terenu działki ewidencyjnej nr 87/15 obręb 4 miasta Bolesławiec, przy ulicy Kościuszki  w Bolesławcu

20/2021 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku  klon zwyczajny o obwodzie pnia 190 cm mierzonego na wysokości 130 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Bankowej nr 3 w Bolesławcu, działka nr 13/13 obręb 9 miasta Bolesławiec

21/2021 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku modrzew europejski o obwodzie pnia 180 cm, mierzonym na wysokości 1,30 m, z terenu działki ewidencyjnej nr 72/1 obręb 12 miasta Bolesławiec, przy al. Wojska Polskiego nr 40 w Bolesławcu

22/2021 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku grab pospolity o obwodzie pnia 149 cm, mierzonym na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu,  z terenu działki ewidencyjnej nr 87/15 obręb 4 miasta Bolesławiec, przy ulicy Kościuszki nr 24 w Bolesławcu

23/2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  drzewa z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 120 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, zlokalizowanego  na działce ewidencyjnej nr 198/2 obręb 3 miasta Bolesławiec, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 2320D przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu

24/2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  drzewa z gatunku klon pospolity o obwodzie pnia 96 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, zlokalizowanego  na działce ewidencyjnej nr 1 obręb 11 miasta Bolesławiec, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 2273D przy ul. Lubańska w Bolesławcu

25/2021 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech sztuk drzew z gatunku dąb szypułkowy o obwodach pni: 135 cm, 129 cm i 99 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2272D przy ul. Modłowej w Bolesławcu, działka nr 109/3 obręb 4 miasta Bolesławiec

26/2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie siedmiu sztuk drzew z terenu działki ewidencyjnej nr 521/1 obręb 7 miasta Bolesławiec, przy ulicy Zabobrze w Bolesławcu.

27/2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Starzyńskiego 6a w Bolesławcu, działka nr 531 obręb 13 miasta Bolesławiec

28/2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Kleeberga 3 w Bolesławcu, działka nr 168/26 obręb 13 miasta Bolesławiec

29/2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Żeromskiego 18-20 w Bolesławcu, działka nr 294/9 obręb 12 miasta Bolesławiec

30/2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie pięciu sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Kościuszki w Bolesławcu, działka nr 7/23 obręb 1 miasta Bolesławiec

31/2021 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie sześciu sztuk drzew z terenu działki ewidencyjnej nr 521/1 obręb 7 miasta Bolesławiec, przy ulicy Zabobrze w Bolesławcu

32/2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie czterech sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Tyrankiewiczów 2 w Bolesławcu, działka nr 35 obręb 9 miasta Bolesławiec

33/2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dziewiętnastu sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu, działki nr 113/1, 340/5 obręb 9 miasta Bolesławiec

34/2021 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Żeromskiego 18-20 w Bolesławcu, działka nr 294/9 obręb 12 miasta Bolesławiec

35/2021 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 120 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, zlokalizowanego  na działce ewidencyjnej nr 198/2 obręb 3 miasta Bolesławiec, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 2320D przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu

36/2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dziewięciu sztuk drzew z gatunku robinie akacjowe, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 89 obręb 7 miasta Bolesławiec, stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 350 przy ul. Widok w Bolesławcu

37/2021 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku głóg jednoszyjkowy o obwodzie pnia 96 cm, mierzonym na wysokości 1,3m, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2273D przy ul. Lubańskiej w Bolesławcu, działka nr 46 obręb 11 miasta Bolesławiec

38/2021 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku wierzba mandżurska, o obwodzie pnia 250 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, rosnącego na działce ewidencyjnej nr 168/26 obręb 13 miasta Bolesławiec przy ul. Kleeberga 3 w Bolesławcu

39/2021 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie pięciu sztuk drzew z terenu działki ewidencyjnej nr 35 obręb 9 miasta Bolesławiec, przy al. Tyrankiewiczów nr 2 w Bolesławcu

40/2021 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dziesięciu sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu, działki nr 113/1 i 340/5 obręb 8 miasta Bolesławiec

41/2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Tyrankiewiczów nr 2 w Bolesławcu, działka nr 35 obręb 9 miasta Bolesławiec

42/2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku sosna zwyczajna, z terenu nieruchomości przy ul. Andersa nr 14-16 w Bolesławcu, działka nr 266/2 obręb 12 miasta Bolesławiec

43/2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku jarząb szwedzki, z terenu nieruchomości przy ul. Bankowej nr 8 w Bolesławcu, działka nr 303/5 obręb 9 miasta Bolesławiec

44/2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie osiemnastu sztuk drzew z terenu nieruchomości przy Al. Tysiąclecia nr 52 w Bolesławcu, działka ewidencyjna nr 226/6 obręb 0014 miasta Bolesławiec

45/2021 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie pięciu sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Kościuszki w Bolesławcu, działki nr 7/23 obręb 1 miasta Bolesławiec

46/2021 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ul. Tyrankiewiczów nr 2 w Bolesławcu, działka nr 35 obręb 9 miasta Bolesławiec

47/2021 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku sosna zwyczajna, o obwodzie pnia 75 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, z terenu nieruchomości przy ul. Andersa nr 14-16 w Bolesławcu, działka nr 266/2 obręb 12 miasta Bolesławiec

48/2021 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku jarząb szwedzki o obwodzie pnia 64 cm, mierzonego na wysokości 1,3 m, z terenu działki nr 303/5 obręb 9 miasta Bolesławiec, przy ul. Bankowej nr 8 w Bolesławcu

49/2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy Al. Tysiąclecia w Bolesławcu, działka ewidencyjna nr 27/38 obręb 0014 miasta Bolesławiec

 

 

 

Wytworzył:
Robert Rzepnicki
Udostępnił:
Fecyk Justyna
(2021-01-25 15:59:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Fecyk Justyna
(2021-06-30 11:31:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki