☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Środa 29.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na XXVII sesji

Rejestr uchwał przyjętych na XXVII sesji - 24 luty 2021 r.
Nr uchwały Tytuł Typ pliku
XXVII/310/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Ptasia - Stokrotek - Skowronkowa w Bolesławcu pdf
XXVII/311/2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych nr 3 i nr 5, położonych w klatce Nr 52 oraz lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w klatce Nr 54 budynku przy ul. Dolne Młyny Nr 52, 54 w Bolesławcu pdf
XXVII/312/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/292/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2021 – 2025 pdf
XXVII/313/2021 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2021 - 2032" pdf
XXVII/314/2021 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2021 r. pdf
XXVII/315/2021 w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025” pdf
XXVII/316/2021 w sprawie zwolnienia z należnej za rok 2021 opłaty za korzystanie na terenie Miasta Bolesławiec z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. pdf
XXVII/317/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/272/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
XXVII/318/2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r. pdf
XXVII/319/2021 pdf
XXVII/320/2021 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Bolesławiec pdf
XXVII/321/2021 pdf
XXVII/322/2021 pdf

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2021-02-25)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2021-02-25 12:20:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2021-02-26 08:50:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522