☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na XXX sesji

Rejestr uchwał przyjętych na XXX sesji - 26 maja 2021 r.
Nr uchwały Tytuł Typ pliku
XXX/350/2021 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec wotum zaufania pdf
XXX/351/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2020 rok pdf
XXX/352/2021 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok pdf
XXX/353/2021 zmieniająca uchwałę nr XXVI/303/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków pdf
XXX/354/2021

w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych

Wyrok nr III SA/Wr 570/21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały

pdf
XXX/355/2021 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych pdf
XXX/356/2021 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. pdf
XXX/357/2021 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Bolesławiec na lata 2021 – 2023 pdf
XXX/358/2021 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu pdf

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2021-05-27)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2021-05-27 13:53:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2022-06-01 12:11:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522