☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Niedziela 26.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na XXXV sesji

Rejestr uchwał przyjętych na XXXV sesji - 27 października 2021 r.
Nr uchwały Tytuł Typ pliku
XXXV/388/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Góralska - S. Staszica w Bolesławcu pdf
XXXV/389/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Skalna - Zabobrze w Bolesławcu pdf
XXXV/390/2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Zwycięstwa - Jeleniogórska - Rzemieślnicza w Bolesławcu pdf
XXXV/391/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Piaskowej w Bolesławcu pdf
XXXV/392/2021 uchylająca Uchwałę Nr XIX/201/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Leśnej w Bolesławcu pdf
XXXV/393/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
XXXV/394/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
XXXV/395/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Bolesławieckiego z przeznaczeniem na cel publiczny pdf
XXXV/396/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie, w trybie bezprzetargowym na okres 30 lat, udziałów Gminy Miejskiej Bolesławiec w prawie współwłasności nieruchomości zlokalizowanych w Gminie Bolesławiec, obręb 0029, Trzebień pdf
XXXV/397/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, nieruchomości zabudowanych oznaczonych jako działka nr 996, położona przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 1c w Bolesławcu oraz działka nr 319, położona przy ul. Chopina nr 17/18 w Bolesławcu pdf
XXXV/398/2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych nr 1, nr 4, nr 6, nr 7 i nr 9, położonych w budynku przy ul. Polnej Nr 9 w Bolesławcu pdf
XXXV/399/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pdf
XXXV/400/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych pdf
XXXV/401/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
XXXV/402/2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r. pdf
XXXV/403/2021 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie pdf

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2021-10-28)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2021-10-28 12:38:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2021-10-28 14:18:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522