☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Wtorek 17.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2022 rok

Rejestr aktów prawa miejscowego Gminy Miejskiej Bolesławiec - 2022 r.
Tytuł aktu Data i miejsce publikacji  Data wejścia w życie Typ pliku
Uchwała nr XL/439/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. 29.04.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.2397 14.05.2022 pdf
Obwieszczenie Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 29.04.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.2394 14.05.2022 pdf
Uchwała nr XL/437/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy 07.04.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.1879 22.04.2022 pdf
Uchwała nr XL/435/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławcu 07.04.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.1878 22.04.2022 pdf
Uchwała nr XL/431/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych 07.04.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.1877 22.04.2022 pdf
Uchwała nr XL/430/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Bolesławcu przy ul. Śluzowej 07.04.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.1876 22.04.2022 pdf
Obwieszczenie nr 1/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Miejskiej Bolesławiec za 2021 r. 17.03.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.1461 01.04.2022 pdf
Zarządzenie nr 60/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 210/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych 25.02.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.1002 12.03.2022 pdf
Uchwała nr XXXIX/427/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. 25.02.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.990 12.03.2022 pdf
Zarządzenie nr 54/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu 18.02.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.880 05.02.2022 pdf
Zarządzenie nr 38/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia cennika za usługi cmentarne obowiązujące na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu, ul. Śluzowa 10 18.02.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.879 05.03.2022 pdf

Uchwała nr XXXIX/423/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr IV/39/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zmienioną uchwałami Rady Miasta Bolesławiec: nr XXXI/329/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., nr X/119/2019 z dnia 25 września 2019 r., nr XIX/207/2020 z dnia 20 maja 2020 r., nr XXIX/345/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

01.02.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.535 16.02.2022 pdf

Uchwała nr XXXIX/420/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2022 r.

01.02.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.534 16.02.2022 pdf

Uchwała nr XXXVIII/413/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 r.

28.02.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.467 12.02.2022 pdf

Uchwała nr XXXVIII/417/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.

21.01.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.339 05.02.2022 r. pdf

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2022-01-24)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2022-01-24 12:38:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2022-05-06 09:35:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522