2022 rok

Rejestr aktów prawa miejscowego Gminy Miejskiej Bolesławiec - 2022 r.
Tytuł aktu Data i miejsce publikacji  Data wejścia w życie Typ pliku
Uchwała nr XLVII/504/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. 28.12.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.6647 12.01.2023 pdf

Uchwała nr XLVII/502/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.7.12.2022.MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2022 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XLVII/502/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

15.12.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.6374 30.12.2022 pdf
Uchwała nr XLVII/498/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec. 14.12.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.6327 29.12.2022 pdf
Uchwała nr XLVII/500/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat w oddziałach żłobkowych w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu 08.12.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.6117 23.12.2022 pdf

Uchwała nr XLVII/499/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu

08.12.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.6116 23.12.2022 pdf
Uchwała nr XLV/495/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. 23.11.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.5657 08.12.2022 pdf
Zarządzenie nr 302/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy 17.11.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.5571 02.12.2022 pdf
Uchwała nr XLV/493/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 02.11.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.5224 17.11.2022 pdf
Uchwała nr XLV/492/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

02.11.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.5223

17.11.2022 pdf
Uchwała nr XLV/491/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2022 r. zmieniająca uchwałę nr LII/520/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, kryteria i tryb zgłaszania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec 02.11.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.5222 17.11.2022 pdf
Uchwała nr XLIV/488/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. 24.10.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.5095 08.11.2022 pdf
Uchwała nr XLIV/485/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec 05.10.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.4715 20.10.2022 pdf
Uchwała nr XLIV/484/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2022 r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów, nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec oraz warunków i sposobu ich przyznawania 05.10.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.4714 20.10.2022 pdf
Uchwała nr XLIV/483/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy osiedlu Przylesie w Bolesławcu 05.10.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.4713 20.10.2022 pdf
Uchwała nr XLIV/482/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego we wschodniej części miasta wzdłuż ulicy B. Kosiby w Bolesławcu 05.10.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.4712 20.10.2022 pdf
Uchwała nr XLIV/481/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Sosnowa - Wrzosowa w Bolesławcu 05.10.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.4711 20.10.2022 pdf
Uchwała nr XLIV/480/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Ptasia - Stokrotek - Skowronkowa w Bolesławcu 05.10.2022 Dz.Urz Woj.Doln.4710 20.10.2022 pdf
Uchwała nr XLIV/479/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Piaskowej w Bolesławcu 05.10.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.4709 20.10.2022 pdf
Uchwała nr XLIV/478/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Mostowej w Bolesławcu

05.10.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.4708

20.10.2022 pdf
Uchwała nr XLIII/477/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. 23.09.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.4521 08.10.2022 pdf
Uchwała nr XLIII/475/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 13.09.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.4347 28.09.2022 pdf
Uchwała nr XLIII/474/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 13.09.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.4346 28.09.2022 pdf
Uchwała nr XLIII/473/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 13.09.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.4345 28.09.2022 pdf
Uchwała nr XLIII/472/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 13.09.2022 Dz.URz. Woj.Doln.4344 28.09.2022 pdf
Zarządzenie nr 229/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Śluzowej 10 w Bolesławcu. 30.08.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.4185 14.09.2022 pdf
Uchwała nr XLII/465/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. 03.08.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.3951 18.08.2022 pdf

Uchwała nr XLII/471/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.7.3.2022.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 lipca 2022 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XLII/471/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

12.07.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.3636   pdf
Uchwała nr XLI/451/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. 14.06.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.3196 29.06.2022 pdf
Uchwała nr XLI/454/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przeprowadzania konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta Bolesławiec. 31.05.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.2944 15.06.2022 pdf
Uchwała nr XLI/453/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zasad używania herbu i barw miasta oraz insygniów władz. 31.05.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.2943 15.06.2022 pdf
Uchwała nr XLI/448/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XL/437/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy. 31.05.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.2942 15.06.2022 pdf
Uchwała nr XLI/446/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023. 31.05.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.2941 15.06.2022 pdf
Uchwała nr XLI/445/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/365/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022 31.05.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.2940 15.06.2022 pdf
Uchwała nr XLI/444/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/114/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bolesławiec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 31.05.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.2939 15.06.2022 pdf
Uchwała nr XLI/441/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pod nazwą: „Budowa Zespołu Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu”, zlokalizowanej na dz. nr 478 obr. 10 w Bolesławcu. 31.05.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.2938 15.06.2022 pdf
Zarządzenie nr 99/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 r. 27.05.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.2890 11.06.2022 pdf
Zarządzenie nr 141/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy 19.05.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.2783 03.06.2022 pdf
Uchwała nr XL/439/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. 29.04.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.2397 14.05.2022 pdf
Obwieszczenie Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 29.04.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.2394 14.05.2022 pdf
Uchwała nr XL/437/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy 07.04.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.1879 22.04.2022 pdf
Uchwała nr XL/435/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławcu 07.04.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.1878 22.04.2022 pdf
Uchwała nr XL/431/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych 07.04.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.1877 22.04.2022 pdf
Uchwała nr XL/430/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Bolesławcu przy ul. Śluzowej 07.04.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.1876 22.04.2022 pdf
Obwieszczenie nr 1/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Miejskiej Bolesławiec za 2021 r. 17.03.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.1461 01.04.2022 pdf
Zarządzenie nr 60/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 210/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych 25.02.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.1002 12.03.2022 pdf
Uchwała nr XXXIX/427/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. 25.02.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.990 12.03.2022 pdf
Zarządzenie nr 54/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu 18.02.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.880 05.02.2022 pdf
Zarządzenie nr 38/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia cennika za usługi cmentarne obowiązujące na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu, ul. Śluzowa 10 18.02.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.879 05.03.2022 pdf

Uchwała nr XXXIX/423/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr IV/39/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zmienioną uchwałami Rady Miasta Bolesławiec: nr XXXI/329/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., nr X/119/2019 z dnia 25 września 2019 r., nr XIX/207/2020 z dnia 20 maja 2020 r., nr XXIX/345/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

01.02.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.535 16.02.2022 pdf

Uchwała nr XXXIX/420/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2022 r.

01.02.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.534 16.02.2022 pdf

Uchwała nr XXXVIII/413/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 r.

28.02.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.467 12.02.2022 pdf

Uchwała nr XXXVIII/417/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.

21.01.2022 Dz.Urz. Woj.Doln.339 05.02.2022 r. pdf

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2022-01-24)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2022-01-24 12:38:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2023-06-12 12:36:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki