☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Prezydenta Miasta 2022 r.

Zarządzenia Prezydenta Miasta 2022 r. numery 51-100
Nr Data W sprawie Typ pliku
51/2022 17.02.2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 354/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
52/2022 17.02.2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 380/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
53/2022 17.02.2022 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli, którzy są zatrudnieni w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec pdf
54/2022 17.02.2022

w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu

utraciło moc zarządzeniem nr 32/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 16 lutego 2023 r. 

pdf
55/2022 17.02.2022 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 216/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego I Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu zmienionego Zarządzeniem Nr 303/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym I Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu pdf
56/2022 17.02.2022 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 217/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu zmienionego Zarządzeniem Nr 302/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu pdf
57/2022 18.02.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
58/2022 18.02.2022 w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz wprowadzenia Planu Akcji Kurierskiej i Planu Rozplakatowania Obwieszczeń pdf
59/2022 22.02.2022 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii pdf
60/2022 22.02.2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 210/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych pdf
61/2022 25.02.2022

w sprawie dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi w 2022 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w miejskich jednostkach oświatowych

utraciło moc zarządzeniem nr 75/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 21 kwietnia 2023 r. 

pdf
62/2022 28.02.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
63/2022 01.03.2022

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

zmieniono zarządzeniem nr 28/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 lutego 2023 r.

pdf
64/2022 01.03.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
65/2022 01.03.2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Wybickiego Nr 7 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
66/2022 01.03.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
67/2022 01.03.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
68/2022 01.03.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, stanowiąca własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
69/2022 01.03.2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
70/2022 02.03.2022 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki ”Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu” Sp. z o. o. z siedzibą w Bolesławcu pdf
71/2022 02.03.2022 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki ”Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu” Sp. z o. o. z siedzibą w Bolesławcu pdf
72/2022 02.03.2022

w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu

utraciło moc zarządzeniem nr 15/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 stycznia 2023 r.

pdf
73/2022 02.03.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
74/2022 02.03.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
75/2022 02.03.2022

w sprawie określenia trybu postępowania przy stosowaniu obniżek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych w Gminie Miejskiej Bolesławiec

zmieniono zarządzeniem nr 243/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 12 września 2022 r.

pdf
76/2022 02.03.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
77/2022 02.03.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na budowę następujących dróg: "1. Budowa drogi ul.Orląt Lwowskich w Bolesławcu, 2. Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu, 3. Budowa drogi ul.Majora "Hubala" wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu" pdf
78/2022 02.03.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
79/2022 02.03.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
80/2022 07.03.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
81/2022 07.03.2022

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec

utraciło zarządzeniem nr 7/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 11 stycznia 2023 r. oraz zarządzeniem nr 30/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 14 lutego 2023 r.

pdf
82/2022 07.03.2022 w sprawie przekazania środka trwałego pdf
83/2022 08.03.2022

w sprawie przekazania uprawnień Komendantowi Straży Miejskiej w Bolesławcu

utraciło moc zarządzeniem nr 36/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 lutego 2023 r.

pdf
84/2022 09.03.2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania Szkole Podstawowej Nr 5 w Bolesławcu sprzętu do realizacji szkolnego programu profilaktyki uzależnień pt. „Sport to zdrowie, a zdrowie to szczęście”, zgodnie z zapisami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii pdf
85/2022 09.03.2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
86/2022 09.03.2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
87/2022 09.03.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
88/2022 09.03.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
89/2022 10.03.2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2021 prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
90/2022 11.03.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
91/2022 14.03.2022 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pdf
92/2022 15.03.2022 w sprawie wykazu okręgów wyborczych Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec pdf
93/2022 21.03.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
94/2022 21.03.2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz współwłaściciela nieruchomości udziału w lokalu mieszkalnym nr 4 stanowiącym odrębną nieruchomość, położonym przy ul. M. Opitza 19 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w gruncie i częściach wspólnych pdf
95/2022 21.03.2022 w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na tymczasowe pomieszczenia pdf
96/2022 22.03.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
97/2022 22.03.2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
98/2022 22.03.2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
99/2022 29.03.2022 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 r. pdf
100/2022 31.03.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2022-02-17)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2022-02-17 10:25:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2023-07-21 09:39:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 121156