☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Prezydenta Miasta 2022 r.

Zarządzenia Prezydenta Miasta 2022 r. numery 101-150
Nr Data W sprawie Typ pliku
101/2022 31.03.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
102/2022 31.03.2022 w sprawie powierzenia I Zastępcy Prezydenta Miasta wykonania określonych zadań w imieniu Prezydenta Miasta Bolesławiec pdf
103/2022 01.04.2022 w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta Bolesławiec prowadzenia określonych spraw Gminy Miejskiej Bolesławiec w imieniu Prezydenta Miasta Bolesławiec pdf
104/2022 01.04.2022 w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta Bolesławiec wykonywania określonych zadań w imieniu Prezydenta Miasta Bolesławiec pdf
105/2022 01.04.2022 w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Miasta pdf
106/2022 05.04.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
107/2022 05.04.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
108/2022 05.04.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec. pdf
109/2022 06.04.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
110/2022 06.04.2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Kubika Nr 6 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
111/2022 06.04.2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Sierpnia'80 Nr 19/20 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
112/2022 07.04.2022 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 390/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad sporządzania i obiegu dokumentów oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Bolesławiec pdf
113/2022 13.04.2022 w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie opłat za czesne w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli pdf
114/2022 13.04.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
115/2022 13.04.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
116/2022 20.04.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
117/2022 25.04.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
118/2022 25.04.2022 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Łokietka Nr 2 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
119/2022 26.04.2022 w sprawie oddania w najem wolnego lokalu użytkowego przy ul. Bankowej 6g w Bolesławcu pdf
120/2022 26.04.2022 w sprawie oddania w najem wolnego lokalu użytkowego - garażu przy ul. Bankowej 6g w Bolesławcu pdf
121/2022 26.04.2022

w sprawie oddania w najem wolnego lokalu użytkowego przy ul. Fryderyka Chopina 4 w Bolesławcu

utraciło moc zarządzeniem nr 20/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 stycznia 2023 r.

pdf
122/2022 26.04.2022

w sprawie oddania w najem wolnego lokalu użytkowego przy ul. Ignacego Daszyńskiego 18 w Bolesławcu

utraciło moc zarządzeniem nr 21/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 stycznia 2023 r.

pdf
123/2022 26.04.2022

w sprawie oddania w najem wolnego lokalu użytkowego przy ul. Bolesława Kubika 9 w Bolesławcu

utraciło moc zarządzeniem nr 18/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2023 r.

pdf
124/2022 27.04.2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji na 2022 rok pdf
125/2022 27.04.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Budowa Centrum Dawnych Technik Garncarskich w ramach zadania pn.: Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis". pdf
126/2022 27.04.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Remont kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr, przy ulicy Gdańskiej" pdf
127/2022 27.04.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Modernizacja 3 sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5" pdf
128/2022 04.05.2022

zmieniające Zarządzenie Nr 186/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia I Zastępcy Prezydenta Miasta Bolesławiec prowadzenia określonych spraw gminy miejskiej Bolesławiec w imieniu Prezydenta Miasta Bolesławiec

utraciło moc zarządzeniem nr 8/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 11 stycznia 2023 r.

pdf
129/2022 04.05.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
130/2022 04.05.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
131/2022 11.05.2022 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na os. Kwiatowym w Bolesławcu pdf
132/2022 16.05.2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
133/2022 16.05.2022 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej Nr 15 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
134/2022 16.05.2022 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej Nr 15 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
135/2022 16.05.2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
136/2022 16.05.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
137/2022 16.05.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Bolesławcu pdf
138/2022 17.05.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
139/2022 18.05.2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu i wyposażenia jednostkom oświatowym celem pomocy ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie pdf
140/2022 18.05.2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Bolesławcu celem pomocy ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie pdf
141/2022 18.05.2022

w sprawie określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy

utraciło moc zarządzeniem nr 302/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 15 listopada 2022 r.

pdf
142/2022 19.05.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Założenie i pielęgnacja łąk kwietnych w ramach zadania: Sieć współpracy "Kwitnące Łąki" pdf
143/2022 19.05.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu pdf
144/2022 23.05.2022 w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Miejskiej Bolesławiec do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z o ograniczoną odpowiedzialnością w Bolesławcu pdf
145/2022 25.05.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
146/2022 26.05.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Remont węzłów sanitarnych filii Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 w Bolesławcu w ramach zadania „Modernizacja budynku MPP Nr 3 przy ul. Dolne Młyny 42a w Bolesławcu w zakresie remontu sanitariatów oraz przebudowy Sali zabaw" pdf
147/2022 26.05.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Dostawę komputerów przenośnych ( laptopów)" pdf
148/2022 26.05.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
149/2022 26.05.2022 w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na tymczasowe pomieszczenia pdf
150/2022 26.05.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej "Bolesławiec w kwiatach" pdf
Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2022-04-05)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2022-04-05 15:38:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2023-02-01 11:55:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 121960