Dotacje do remontu zabytków

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017r. poz. 2187 ze zm.), w trybie określonym odrębnymi przepisami, dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, może być udzielona przez organ stanowiący gminy na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec dotacje celowe mogą być udzielane zgodnie z Uchwałą nr LI/539/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków .
 
DO POBRANIA:
 
 
 
 

WYKAZ DOTACJI NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄCYM SIĘ W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Bolesławiec, nie stanowiących jej własności

Lp.
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
Uchwała
ROK 2005
1
Remont dachu oraz wzmocnieniu konstrukcji murów wieży przy Sanktuarium Maryjnym p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 86 dnia 29 marca 1949 r.
200.000 zł
Uchwała Nr XXXIX/374/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2005r.
ROK 2006
2
Kompleksowy remont wieży przy Sanktuarium Maryjnym p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 86 dnia 29 marca 1949r.
35.000 zł
Uchwała Nr XLVIII/460/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 maja 2006r.
ROK 2007
3
Remont dachu zabytkowego budynku parafialnego przy ul. Kościelnej 3 w Bolesławcu, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1289 dnia 11 maja 1965r.
59.323 zł
Uchwała Nr XV/108/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2007r.
 
4
Prace konserwatorskie przy elementach barokowego wystroju - dwa ołtarze boczne, krucyfiks i sakramentarium  kościoła  parafialnego  p. w. WNMP i św. Mikołaja
55.560 zł
5
Naprawa więźby dachowej i wymianę pokrycia dachowego Kościoła Parafialnego p.w. Matki Bożej Różańcowej przy ul. Ceramicznej 1a w Bolesławcu, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 798 dnia 23 listopada 1960r.
73.687 zł
Uchwała Nr VIII/61/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2007r.
6
Remont pokrycia i konstrukcji wieżyczki w budynku przy ul. Rynek 28, wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/799 dnia 28 czerwca 2006r
8.515 zł
ROK 2008
7
Prace konserwatorskie przy elementach barokowego wystroju kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja w Bolesławcu wpisanych do rejestru zabytków pod nr 55/B/01/1-129 dnia 12 marca 2001r.
103.250 zł
Uchwała Nr   XXIX/246/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 października 2008r.o zmianie uchwały nr XXI/183/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 marca 2008r. w sprawie udzielenia dotacji na  prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
ROK 2009
8
II etap remontu Kościoła Parafialnego p.w. Matki Bożej Różańcowej przy ul. Ceramicznej 1a w Bolesławcu (wymiana stolarki okiennej oraz zabezpieczenie drzwi wejściowych kratami), wpisanego do rejestru zabytków pod nr 798 dnia 23 listopada 1960r.
29.298 zł
Uchwała Nr   XLIV/364/09 Rady Miasta Bolesławiec  z dnia 28 października 2009r. o zmianie uchwały Nr XXXIX/319/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 
9
Wymiana stolarki okiennej i wykonanie witraży w budynku Kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Plac Zamkowy 1B w Bolesławcu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 234/A/1-2/03 dnia 17.12.2003r. oraz na remont zabytkowej kapliczki wpisanej do rejestru zabytków pod nr 599 dnia 25.08.1959r.
67.600 zł
10
Remont i rozbudowę zabytkowego budynku Teatru Miejskiego – siedziby MDK w Bolesławcu przy ul. Teatralnej 1, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/1042 dnia 31.01.2008r.
50.000 zł
Uchwała Nr XXXIX/319/09 Rady Miasta Bolesławiec  z dnia 29 kwietnia 2009r.
 
11
Ratunkowa konserwacja wystroju wnętrza kaplicy św. Katarzyny i kaplicy św. Krzyża wraz z zagrożonymi freskami aut. J.W. Neunhertza oraz obrazu „Ukrzyżowanie” aut. J.W. Neunhertza kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja w Bolesławcu wpisanym do rejestru zabytków pod nr 55/B/01/1-129 dnia 12 marca 2001r.
103.250 zł
ROK 2010
12
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy przy ul. Sierpnia 80 nr 33/34
104.385 zł
Uchwała nr LII/434 /10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2010 r. zmieniona uchwałą Nr LXI/500/10 z dnia 27 października 2010 r.
 
13
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy przy ul. Rynek 36
109.111 zł
14
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy przy ul. Rynek 37
170.031 zł
15
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy przy ul. Rynek 38
185.905 zł
16
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy przy ul. Mickiewicza 1
163.748 zł
17
Wymiana stolarki okiennej i wykonanie witrazy w Kościele MBNP - plac Zamkowy nr 1 B
95.858 zł
18
Remont Kapliczki przykoscielnej z 1778r. etap II
25.067 zł
19
Wymiana stolarki okiennej w kosciele parafilanym etap II - ul. Ptasia nr 5
33.154 zł
20
Kontynuacja konserwacji barokowego wystroju wnetrza koscioła parafialnego p.w. WNMP i św. Mikołaja
157.946 zł
21
Prace interwencyjne wynikające z zagrożenia substancji zabytku - wymiana pokrycia dachowego w budynku Kościała Zielonoświątkowego przy ul. Tyrankiwiczów 1
40.000 zł
Uchwała nr LIV/451 /10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2010 r.
ROK 2011
22
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej  kamienicy ul. Prusa 14/15
138.208 zł
Uchwała nr V/27/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 stycznia 2011 r.
 
 
23
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej  kamienicy ul. Plac Zamkowy 1
243.758 zł
24
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej  kamienicy ul. Prusa 33
225.761 zł
25
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej  kamienicy ul. Rynek 15/16
303.158 zł
26
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej  kamienicy ul. Rynek 28
444.725 zł
27
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej  kamienicy ul. Rynek 22/23
231.529 zł
28
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej  kamienicy ul. Rynek 19/21
183.874 zł
29
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej  kamienicy ul. Rynek 17/18
231.470
30
Wymiana stolarki okiennej i wykonanie witraży w Kościele MBNP - Plac Zamkowy nr 1B
79.000 zł
31
Kontynuacja konserwacji barokowego wystroju wnętrza koscioła parafialnego p. w. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja, ul. Kościelna nr 3
160.000 zł
ROK 2012
32
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy zlokalizowanej przy ul. Rynek 1/2
146.000 zł
Uchwała nr XIX/152/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 lutego 2012 r
33
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy zlokalizowanej przy ul. Rynek 3
93.000 zł
34
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy zlokalizowanej przy ul. Rynek 4
93.000 zł
35
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy zlokalizowanej przy ul. Rynek 5
116.000 zł
36
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy zlokalizowanej przy ul. Rynek 6
536.000 zł
37
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy zlokalizowanej przy ul. Rynek 7
148.000 zł
38
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy zlokalizowanej przy ul. Rynek 8
155.000 zł
39
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy zlokalizowanej przy ul. Rynek 9/10
96.000 zł
40
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy zlokalizowanej przy ul. Rynek 11/12
167.000 zł
41
Kontynuacja konserwacji barokowego wystroju wnętrza kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i św.Mikołaja
150.000 zł
ROK 2013
42
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej  kamienicy zlokalizowanej przy ul. Rynek 33/34
188.000 zł
Uchwała nr XXXIII/278/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 stycznia 2013 r.
43
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej  kamienicy zlokalizowanej przy ul. Rynek 29/30
388.000 zł
44
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej  kamienicy zlokalizowanej przy ul. Rynek 31/32
154.000 zł
45
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej  kamienicy zlokalizowanej przy ul. Rynek 24/25
132.000 zł
47
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej  kamienicy zlokalizowanej przy ul. Sierpnia`80 1/2
190.000 zł
48
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej  kamienicy zlokalizowanej przy ul. Rynek 35
122.000 zł
49
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej  kamienicy zlokalizowanej przy ul. Rynek 26
81.000 zł
50
Remont wieży w Kościele MBNP -  plac Zamkowy nr 1 B
192.000 zł
51
Ratunkowy remont dachu budynku Caritas przy ul. Kościelnej 2
130.000 zł
ROK 2014
52
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej  kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościelna 9
200.000 zł
Uchwała nr XLVII/380/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniona uchwałą nr LI/421/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2014 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
53
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej  kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościelna 10
100.000 zł
54
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej  kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościelna 11/12
100.000 zł
55
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej  kamienicy zlokalizowanej przy ul. Rynek 13/14,
180.000 zł
56
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej  kamienicy zlokalizowanej przy ul. Prusa 1/2,
140.000 zł
57
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej  kamienicy zlokalizowanej przy ul. Prusa 3
150.000 zł
58
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej  kamienicy zlokalizowanej przy ul. Prusa 4,
240.000 zł
59
Remont wieży w Kościele MBNP- II etap prac konserwatorskich -  plac Zamkowy nr 1 B
250.000 zł
60
Kontynuacja remontu budynku Caritas - elewacja, zakończenie remontu kapitalnego obiektu
140.000 zł
ROK 2015
61
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy zlokalizowanej przy ul. Rynek 27
90.000 zł
Uchwała nr III/33/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 stycznia 2015 r.

 

62
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy zlokalizowanej przy ul. B. Prusa 16/18
235.000 zł
63
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy zlokalizowanej przy ul. B. Prusa 12/13
145.000 zł
64
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy zlokalizowanej przy ul. B. Prusa 10/11
220.000 zł
65
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy zlokalizowanej przy ul. B. Prusa 8/9
190.000 zł
66
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy zlokalizowanej przy ul. B. Prusa 6/7
120.000 zł
67
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościelnej 4/5
130.000 zł
68
Renowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy zlokalizowanej przy ul. Armii Krajowej 4
180.000 zł
69 Prace konserwatorskie polegające na konserwacji zespołu gotyckich portali z elewacji kościoła parafialnego pw. WNMP i św. Mikołaja w Bolesławcu, wpisanego do rejestru zabytków decyzją: nr A/1982/86 z dn. 29.03.1949 r. oraz nr 55/B/01/1-129 z dn.12.03.2001 r. 58.757 zł Uchwała nr VI/66/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dn. 29.04.2015 r.
ROK 2016
70 Remont elewacji kamienicy zlokalizowanej przy ul. B. Prusa 26/27/28 195.000 zł Uchwała nr XVI/201/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015 r. zmianiona uchwałą nr XXIV/270/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2016 r.
71 Remont elewacji kamienicy zlokalizowanej przy ul. B. Prusa 19/21 190.000 zł
72 Remont elewacji kamienicy zlokalizowanej przy ul. B. Prusa 22/23-24/25 280.000 zł
73 Remont elewacji kamienicy zlokalizowanej przy ul. B. Prusa 31/32 170.000 zł
74 Remont elewacji kamienicy zlokalizowanej przy ul. B. Prusa 30 110.000 zł
75 Remont elewacji kamienicy zlokalizowanej przy ul. Sierpnia 80 19/20-21/22 310.000 zł
76 Roboty remontowe elementów zewnętrznych Kościoła Matki Bożej Nieustajacej Pomocy w Bolesławcu: osuszenie, drenaż, izolacje pionowe ścian, wymiana skorodowanych tynków elewacji 200.000 zł
ROK 2017
77 Wymiana posadzki z ceramicznej na kamienną (jura) w Kościele Parafialnym P.W. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu 230.000 zł Uchwała nr XXXVIII/381/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/317/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r.
78 Remont elewacji kamienicy zlokalizowanej przy ul. Teatralna 2 150.000 zł
79 Remont elewacji kamienicy zlokalizowanej przy ul. Teatralna 3 160.000 zł
80 Remont elewacji kamienicy zlokalizowanej przy ul. Koscielnej 6 145.000 zł
81 Remont elewacji kamienicy zlokalizowanej przy ul. Koscielnej 7/8 145.000 zł
82 Remont elewacji kamienicy zlokalizowanej przy ul. Armii Krajowej 3 100.000 zł
83 Ratunkowy remont elewacji, odwodnienie i osuszenie wnętrza najcenniejszego obiektu zabytkowego Bolesławca - Kościoła Pw. WNMP i św. Mikołaja - Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej 200.000 zł
ROK 2018
84 Remont elewacji kamienicy zlokalizowanej przy ul. Chopina 15 372.100 zł Uchwała nr XLII/423/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r.
85 Remont elewacji kamienicy zlokalizowanej przy ul. 1 Maja 7 145.600 zł
86 Remont elewacji kamienicy zlokalizowanej przy ul. 1 Maja 8/9 243.800 zł
87 Remont elewacji kamienicy zlokalizowanej przy ul. 1 Maja 10 97.200 zł
88 Remont elewacji kamienicy zlokalizowanej przy ul. 1 Maja 11/12 221.300 zł
89 Konserwacja i renowacja obrazów stacji drogi krzyżowej w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Nieustajacje Pomocy 190.000 zł
90 Ratunkowy remont elewacji, odwodnienie i osuszenie wnętrza najcenniejszego obiektu zabytkowego Bolesławca - Kościoła Pw. WNMP i św. Mikołaja - Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej - kontynuacja  400.000 zł
ROK 2019
91 Remont elewacji kamienicy przyrynkowej przy ul. Zacisze 1 w Bolesławcu 270.000 zł Uchwała nr IV/37/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r. 
92 Remont pokrycia dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Zwycięstwa 7 w Bolesławcu  20.000 zł
93 Remont pokrycia dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 12 w Bolesławcu 20.000 zł
94 Renowacja elewacji kamienicy przyrynkowej przy ul. Teatralnej nr 4 w Bolesławcu 160.000 zł
95 Konserwacja i renowacja obrazów stacji drogi krzyżowej w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Nieustajacje Pomocy przy Pl. Zamkowym 1b w Bolesławcu ETAP II  140.000 zł
96 Kompleksowe prace konserwatorskie gotyckiego Kościoła Matki Bożej Różańcowej przy ul. Ceramicznej 1a w Bolesławcu - I etap - Izolacja pionowa ścian kościoła i renowacja zawilgoconych tynków wewnnętrznych 210.000 zł
ROK 2020
97 Renowacja i czyszczenie elewacji budynku usługowo - handlowego przy ul. Mickiewicza 6c w Bolesławcu 100.000 zł Uchwała nr XVI/176/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 stycznia 2020 r. 
98 Renowacja elewacji kamienicy przy ul. Polnej 17 A w Bolesławcu 100.000 zł
99 Renowacja elewacji kamienicy przy ul. Warszawskiej 6 w Bolesławcu 90.000 zł
100 Badania stratygraficzne na obecność zabytkowych malowideł ściennych w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej 150.000 zł
101 Konserwacja i renowacja grupy rzeźbiarskiej "Jezus przyjaciel dzieci" zlokalizowanej w Bolesławcu na Placu Zamkowym  100.000 zł
ROK 2021
102 Remont elewacji kamienicy przy ul. Kutuzowa 10 w Bolesławcu 50.000 zł Uchwała nr XXX/353/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2021 r.
103 Remont elewacji kamienicy przy ul. Kubika 13 w Bolesławcu  130.000 zł
104 Remont elewacji kamienicy przy ul. Willowej 13 w Bolesławcu 100.000 zł
105 Remont elewacji kamienicy przy ul. Karola Miarki 24 w Bolesławcu 120.000 zł
106 Remont elewacji kamienicy przy ul. Tysiąclecia 9 w Bolesławcu 100.000 zł
ROK 2022
107 Remont elewacji kamienicy przy ul. Kubika 6 w Bolesławcu 100.000 zł Uchwał nr XXXIX/419/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 stycznia 2022 r.
108 Remont elewacji kamienicy przy ul. Kubika 7 w Bolesławcu  70.000 zł
109 Remont elewacji kamienicy przy ul. Kubika 8/9 w Bolesławcu 180.000 zł
110 Remont elewacji budynku Sali gimnastycznej przy ul. Bankowej 10 w Bolesławcu 150.000 zł
ROK 2023
111 Remont elewacji kamienicy przy ul. Kubika 10 w Bolesławcu 80.000 zł Uchwała nr XLIX/519/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 stycznia 2023 r.
112 Remont elewacji kamienicy przy ul. Kubika 11 w Bolesławcu 170.000 zł
113 Kompleksowe prace konserwatorskie gotyckiego Kościoła Matki Bożej Różańcowej w Bolesałwcu - III etap - renowacja płyt epitafijnych  50.000 zł
114 Kontynuacja programu konserwatorskiego pilnych prac restauratorskich w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja w Bolesławcu - konserwacja kamiennych schodów wejściowych od strony Rynku  200.000 zł
ROK 2024
115 Renowacja elewacji kamienicy przy ul. Karola Miarki 26 w Bolesławcu 40.000 zł Uchwała nr LX/610/2024 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 stycznia 2024 r.
116 Renowacja elewacji kamienicy przy ul. Komuny Paryskiej 35 w Bolesławcu 162.230 zł
117 Remont elewacji kamienicy przy ul. Karola Miarki 23 w Bolesławcu  123.170 zł
118 Remont elewacji kamienicy przy ul. Piaskowa 9 w Bolesławcu 174.600 zł
119 Prace remontowe Kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy placu Zamkowym w Bolesławcu

1.197.000,00 zł  (w tym 1.173.060,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/11938/PolskiLad)

Uchwała nr LX/611/2024 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 stycznia 2024 r.
120 Prace remontowe i konserwatorskie gotyckiego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu 510.200,00 zł (w tym 500.000,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr Edycja2RPOZ/2023/759/PolskiLad) Uchwała nr LX/612/2024 Rady Miasta Bolesławiec  z dnia 31 stycznia 2024 r. 
 
Wytworzył:
Piotr Roman
(2022-09-14)
Udostępnił:
Moskiewicz Monika
(2022-08-05 11:54:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Moskiewicz Monika
(2024-04-24 14:04:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki