☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Sobota 09.12.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Preferencyjna sprzedaż węgla

 

INFORMUJEMY, ŻE PREFERENCYJNA SPRZEDAŻ WĘGLA ZAKOŃCZYŁA SIĘ 30 CZERWCA 2023 R.

 


INFORMACJA O SPRZEDAŻY WĘGLA

Urząd Miasta Bolesławiec informuje, iż posiada jeszcze zapasy węgla do sprzedaży po preferencyjnej cenie

1 890 zł (brutto) za tonę,

w ilości:

-    264,00  t orzech,

-    0,48 t  groszek,

-    1,46  t ekogroszek.

Węgiel mogą zakupić osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec  (po złożeniu wniosku) oraz mieszkańcy innych gmin (na podstawie wniosku oraz dołączonego do wniosku zaświadczenia ze swojej gminy, uprawniającego do zakupu węgla po preferencyjnej cenie).

Zainteresowani winni złożyć do  30 czerwca br. wniosek o zakup węgla w następujący sposób:

 • osobiście w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu – Rynek 41,
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres wegiel@um.boleslawiec.pl (nie zapomnij podpisać załącznika z wnioskiem za pomocą podpisu elektronicznego, podpisu osobistego – tj. przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub profilem zaufanym na tej stronie: www.gov.pl), 
 • przesłać przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP)
 • przesłać na adres:

Urząd Miasta Bolesławiec
Rynek 41
59-700 Bolesławiec, 

 • wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Do sprzedaży nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

Zakup węgla, po preferencyjnych cenach przysługuje osobom, które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego lub dokonały wpisu do CEEB (w przypadku, gdy nie złożyły wniosku o dodatek węglowy).

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 075 645 65 03.

 

Wniosek można pobrać (tutaj)


INFORMACJA O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA

 

W związku ze zmianami w przepisach Gmina Miejska Bolesławiec wydłuża okres systemu dystrybucji węgla.

Nowy nabór wniosków na tzw. końcową sprzedaż węgla rozpocznie się 12 maja 2023 r. i zakończy 30 czerwca 2023 r. Wnioski o zakup rozpatrywane będą przez gminę w kolejności  wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży. Przyjmowanie wniosków może zostać zaprzestane w przypadku wyczerpania zapasów przed tym okresem. Wnioski złożone po wyczerpaniu zapasów zostaną bez rozpoznania.

Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

Zakup węgla, po preferencyjnych cenach przysługuje osobom, które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego lub dokonały wpisu do CEEB (w przypadku, gdy nie złożyły wniosku o dodatek węglowy).

Gmina Miejska Bolesławiec posiada węgiel w ilości 300,61 t w następującym asortymencie:

-    291,67 t orzech,

-       0,48 t  groszek,

-       8,46 t  ekogroszek

w cenie 1 890 zł (brutto) za tonę.

Wniosek można:

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres wegiel@um.boleslawiec.pl (nie zapomnij podpisać załącznika z wnioskiem za pomocą podpisu elektronicznego, podpisu osobistego – tj. przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub profilem zaufanym na tej stronie: www.gov.pl), 
 • przesłać przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP)
   
 • przesłać na adres:

Urząd Miasta Bolesławiec
Rynek 41
59-700 Bolesławiec,

 • osobiście w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu – Rynek 41
   
 • wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Wniosek można pobrać  (tutaj)

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 075 645 65 03.


II etap sprzedaży węgla w Bolesławcu

Gmina Miejska Bolesławiec informuje, że Miasto przystąpiło do II etapu sprzedaży węgla w cenie preferencyjnej. Od stycznia 2023 roku każdy uprawniony mieszkaniec Bolesławca ma możliwość zakupu drugiej transzy węgla.

Jednocześnie przypominamy, że zmieniły się przepisy mówiące o limitach zakupu węgla. Niewykorzystany w roku 2022 limit zakupu węgla (1,5 tony) każdy uprawniony mieszkaniec może wykorzystać w roku 2023. Łączny limit węgla przyznany dla uprawnionego mieszkańca w sezonie 2022/2023 nie może przekroczyć 3 ton.


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bolesławiec o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych od 1 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 34 oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) ogłaszam, że Gmina Miejska Bolesławiec przystępuje od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. do drugiej tury zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.


Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Gmina Miejska Bolesławiec informuje, zgodnie z przepisem wskazanym poniżej, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Miasta.

Komunikat wydano na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236)


Miasto Bolesławiec, korzystając z proponowanego przez rząd rozwiązania, włączyło się w akcję dystrybucji węgla. Zgodnie z nowymi przepisami, węgiel od gminy będzie można kupić tylko na wniosek. Minister Aktywów Państwowych w towarzyszącym ustawie rozporządzeniu określił, że maksymalna ilość węgla na jedno gospodarstwo domowe w sezonie grzewczym 2022/2023 wynosi 3 tony:

1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022,

1,5 tony do dnia 30 kwietnia 2023.

Maksymalna cena 1 tony węgla będzie wynosić 2000,00 zł.

 

Druki wniosków są dostępne:

- w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu - Rynek 41,

 

Formularz elektroniczny, do wypełnienia i wydruku:

- WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO (wersja .doc)

- WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO (wersja .pdf)

Zakup węgla, po preferencyjnych cenach przysługuje osobom, które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego lub dokonały wpisu do CEEB (w przypadku, gdy nie złożyły wniosku o dodatek węglowy).

 

Sposób dostarczenia dokumentów

Wniosek można:

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres wegiel@um.boleslawiec.pl (nie zapomnij podpisać załącznika z wnioskiem za pomocą podpisu elektronicznego, podpisu osobistego – tj. przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub profilem zaufanym na tej stronie: www.gov.pl),
   
 • przesłać przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP)
   
 • przesłać na adres:

Urząd Miasta Bolesławiec
Rynek 41
59-700 Bolesławiec,

 • osobiście w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu – Rynek 41
   
 • wniosku nie można złożyć telefonicznie.

UWAGA:

Wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe. W takim przypadku zostaniesz wezwany(a) do złożenia odpowiedniego rodzaju podpisu elektronicznego

Twój wniosek zweryfikujemy niezwłocznie.

W przypadku błędów we wniosku wezwiemy Cię do ich poprawienia. 

Poinformujemy Cię telefonicznie, mailowo, na skrytkę podawczą lub listownie w zależności od sposobu wniesienia przez Ciebie wniosku, o przysługującym/nie przysługującym Ci prawie do zakupu preferencyjnego węgla.

Poinformujemy Cię również o kwocie należności za węgiel i koncie, na które należy wpłacić należność za węgiel.

Nie dokonuj przelewu, dopóki nie przekażemy Ci informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Po wpłaceniu należności wystawimy Ci fakturę, która będzie podstawą odbioru węgla z punktu magazynowego.

Punkt magazynowy odbioru węgla dla mieszkańców miasta Bolesławiec: Zakład Energetyki Cieplnej Sp z o.o. ul. Gałczyńskiego 51, 59-700 Bolesławiec lub SOMBIN Stanisław Tyrała Spółka Jawna, 58-500 Jelenia Góra, Skład Opału Koksik, ul. Kościuszki 1, 59-700 Bolesławiec - szczegołowe informacje zostaną podane po zawarciu stosownej umowy z PGG S.A.

Maksymalna cena 1 tony węgla będzie wynosić 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych).

Więcej informacji pod nr tel. 75 645 65 03, Pani Bogusława Piotrowska.

Wytworzył:
Robert Rzepnicki
(2022-11-03)
Udostępnił:
Rzepnicki Robert
(2022-11-03 10:24:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Rzepnicki Robert
(2023-09-14 12:34:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 121960